Vsetín chce být klidnějším městem, podpoří cyklostezky

Stále narůstající hustota dopravy, špatná průjezdnost městem, problémy s parkováním nebo nenavazující spoje veřejné dopravy. Tyto a další otázky související s dopravou vyřeší Plán udržitelné mobility, který město Vsetín zadalo ke zpracování.

„Plán udržitelné mobility by měl navrhnout soubor opatření, která povedou k nižšímu zatížení města automobily, čímž se zvýší kvalita životního prostředí,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že cílem projektu je, aby lidé cestovali po Vsetíně primárně městskou hromadnou dopravou, na kolech či pěšky.

Zejména na místa velkého zájmu lidí, například k obchodním domům, zdravotnickým zařízením či firmám, by měl být zajištěn odvoz městskou hromadnou dopravou. „Naší prací je taky navrhnout, aby byla doplněna síť cyklostezek a chodníků. Pokud totiž někde není cesta bezpečná, je to blok, proč lidé nevjedou na kole ani nepůjdou pěšky,“ sdělil Petr Pšenička ze společnosti ANTE, která prováděla průzkum.

„Chceme, aby pokrytí města sítí cyklostezek a chodníků bylo co nejširší. Musíme ji ale budovat po jednotlivých krocích. Je to práce na mnoho let,“ doplnil Jiří Růžička.

Společnost Ante, která bude zpracovávat Plán udržitelné mobility, vyhodnotí na tisíc dotazníků a navrhne řešení.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient