Search
Close this search box.

Vraky ze zlínských ulic pomalu mizí

Odstavená a zjevně nepoužívaná auta, která jen blokují parkovací místa, jsou trnem v oku nejednoho motoristy. Množí se tak žádosti občanů, aby město tyto „vraky“ odstranilo. Za poslední více než rok se městu Zlín podařilo několik těchto vraků skutečně odstranit. V součtu roku 2017 a prvního čtvrtletí roku 2018 jde o téměř dvacítku odstavených vozů, které již nehyzdí zlínské ulice. Bohužel, pozice města není v těchto situacích jednoduchá. Majitel komunikace, tedy např. město, kraj či stát, může nechat auto odstranit pouze v případě, že splňuje definici vraku. A ta je velmi přísná.

„Vozidlo, které někde dlouhodobě stojí např. s vypuštěnými pneumatikami, není automaticky vrakem a to bez ohledu na to, zda má registrační značku či nikoli,“ popsal úskalí zákona Petr Hlaváč, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb.

V roce 2017 tak Odbor koncepce a realizace dopravních staveb zprostředkoval odstranění šesti vraků. Odtah dalších čtyř aut zajistil Odbor životního prostředí a zemědělství. Letos už Odbor koncepce a realizace dopravních staveb realizoval téměř deset odtahů.

Definicí vraku se zabývá zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ten v ustanovení § 19, písmenu g) stanoví, že vrakem je vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé provozu a není opatřeno registrační značkou, nebo je zjevně trvale technicky nezpůsobilé provozu.

Krajský úřad Zlínského kraje vydal k této problematice metodické pokyny s bližším popisem a zde se mimo jiné uvádí, že absence registrační značky či propadlá STK nemůže být považována za trvalou technickou nezpůsobilost.

Většina vozidel, na které občané upozorňují, však dle výše uvedeného zákona vrakem nejsou a Odbor stavebních a dopravních řízení MMZ tedy nemůže zahájit správní řízení. Zákon totiž počítá i se situacemi, kdy může být majitel auta například dlouhodobě hospitalizovaný nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient