Volby proběhnou již tento víkend, přečtěte si novinky

Na stránkách Českého statistického úřadu jsou zveřejněny informace o kandidátech do všech zastupitelstev obcí. Na následujícím odkazu se můžete podívat na jmenný seznam všech 256 platných kandidátů do zastupitelstva města Hranic. Pozornost věnujte, stažení kandidátky České pirátské strany v Hranicích.
Dne 6. září došlo k odstoupení 3 kandidátů České pirátské strany z kandidatury do zastupitelstva města Hranic. Jelikož se jednalo i o lídra kandidátky, strana se poté rozhodla odvolat všechny své kandidáty a stáhnout celou kandidátku. Toto odvolání všech zbylých kandidátů bylo oficiálně doručeno zmocněncem České pirátské strany na registrační úřad dne 18.září. Česká pirátská strana tedy nekandiduje do zastupitelstva města Hranic. Na hlasovacím lístku zůstává uvedena, (hlasovací lístky se nepřetiskují) ale na hlasy, jí dané, se nebude přihlížet. (jakoby žádné nedostali)

Městský úřad Hranice jako registrační úřad informuje dle § 25 odst. 6 zákona č. 491/2001 Sb. o zřejmé tiskové chybě na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstva města Hranice u volební strany číslo 6 – NAŠE KRÁSNÉ HRANICE, u kandidáta č. 2 je správné znění: Mgr. Hana Čamborová.
Na hlasovacím lístku je chybně uvedeno jméno Mgr. Jana Čamborová

Jmenné seznamy pro obec Hranice

Jak se volí v komunálních volbách
Komunální volby se řídí Zákonem č. 491/2001 S. (Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů).

Způsob hlasování je popsán v § 34. Vyjímáme:

(2) Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. (V Hranicích je to 23 zastupitelů)

(3) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran. (Tedy může z libovolných stran vybrat maximálně 23 jmen. )

(4) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Volič v Hranicích má k dispozici 23 hlasů. Může tedy buď volit jednotlivce, stranu nebo zkombinovat oba způsoby, vybrat několik kandidátů a zbytek hlasů přidělit jedné z kandidujících stran.

Čtěte pozorně, hlasy pro Českou pirátskou stranu v Hranicích budou neplatné.

Je možné „přeskočit“ kandidáty?
Dostali jsme několik dotazů, zda je možné ve volbách i ze „zadních pozic“ kandidátní listiny postoupit na přední místa. Ano, možné to je, zákon v § 45 praví, že:
(4) Český statistický úřad vydělí celkový počet hlasů odevzdaných pro volební stranu počtem kandidátů této volební strany. Má-li některý z kandidátů nejméně o 10 % více hlasů, než je takto stanovený průměr vyjádřený celým číslem bez zaokrouhlení, postupuje v kandidátní listině na první místo. Je-li takových kandidátů více, určí se jejich pořadí podle počtu hlasů, které byly pro ně odevzdány; v případě rovnosti hlasů mezi postupujícími kandidáty je rozhodující původní pořadí kandidátů na kandidátní listině.

Znamená to tedy, že i z posledního místa se mimořádně oblíbený kandidát může dostat na první místo kandidátky.

Čísla volebních stran jsou vylosována
Registračnímu úřadu v Hranicích bylo podáno celkem 100 kandidátek z 31 obcí, které má ve své působnosti. (včetně Hranic, ale kromě Hustopečí nad Bečvou, kde mají vlastní registrační úřad). Veřejné losování čísel volebních stran proběhlo 21. srpna ve 13 hodin ve Velké zasedací místnosti MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1.

Výsledek losování pro město Hranice

12 ANO 2011

7 Česká pirátská strana*

10 Česká strana sociálně demokratická

11 Hranice 2000

4 Hranice pro život – hnutí PRO Zdraví a Sport

2 Komunistická strana Čech a Moravy

1 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

6 NAŠE KRÁSNÉ HRANICE

8 Občanská demokratická strana s podporou Svobodných

3 Otevřená radnice

9 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

5 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

* – Česká pirátská strana stáhla svoji kandidátku v Hranicích.

Počty kandidátek v jednotlivých obcích
Obce Počet kandidátek v obci Počet kandidátů
1. Bělotín 4 44
2. Býškovice 4 25
3. Černotín 2 18
4. Dolní Těšice 1 6
5. Horní Těšice 2 6
6. Horní Újezd 3 26
7. Hrabůvka 1 9
8. Hranice 12 256
9. Jindřichov 4 30
10. Klokočí 10 10
11. Luboměř pod Strážnou 2 13
12. Malhotice 2 17
13. Milenov 2 18
14. Milotice nad Bečvou 10 10
15. Olšovec 2 16
16. Opatovice 3 45
17. Paršovice 3 19
18. Partutovice 2 18
19. Polom 1 7
20. Potštát 1 9
21. Provodovice 1 6
22. Radíkov 2 12
23. Rakov 4 32
24. Rouské 2 11
25. Skalička 2 18
26. Střítež nad Ludinou 4 36
27. Špičky 1 9
28. Teplice nad Bečvou 4 33
29. Ústí 1 8
30. Všechovice 7 61
31. Zámrsky 1 8
Celkový součet 100 836

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient