Search
Close this search box.

Vodní tým WASAR se zúčastnil cvičení v Itálii

Přes dvě stovky osob zachránili členové vodního záchranného týmu WASAR (Water Search And Rescue) během třídenního nepřetržitého cvičení v severní Itálii PIEMODEX, do něhož se vedle nich zapojili i kolegové ze Španělska, Belgie a Lucemburska. Využívali k tomu 10 motorových člunů a 4 rafty, které si přivezli z Ostravy v koloně 12 vozidel. Cvičení v rámci dlouhodobého projektu Evropské unie MODEX bylo zaměřeno právě na záchranu osob pomocí člunů, například během povodní.

Odřad, tvořený příslušníky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK), se vrátil v sobotu 17.3.2018 večer ze severoitalské oblasti Piemonte na základnu do Ostravy-Zábřehu. Cvičil hlavně v okolí města Alessandria, a to ve ztížených podmínkách i v noci. Pro moravskoslezské hasiče byly italskými organizátory mezi jiným připraveny simulované incidenty s místním obyvatelstvem. V týmu cvičilo 35 hasičů ze všech územních odborů (okresů) HZS MSK.

Tým WASAR používal 12 vozidel, včetně čtyř kontejnerových automobilů s kontejnery s čluny a rafty a vybavením na záchranu osob a dalších čtyř motorových člunů jako přívěsů. Obsah cvičení znali moravskoslezští hasiči jen rámcově. Jeho součástí byly vstupní celní a pasové procedury, které by WASAR čekaly v případě skutečné pomoci v cizí zemi, nečlena EU.

Cvičení se konalo nepřetržitě od úterý 13. do čtvrtku 15.3.2018, v pátek 16.3. byl slavnostní nástup s vyhodnocením, pak návrat vozidly domů. Specializovaný tým WASAR z HZS MSK, dosud jediný svého druhu v ČR, si podle něj vedl více než zdatně. Důraz byl přitom kladen na spolupráci zúčastněných záchranných týmů z několika zemí v rámci mechanismu civilní ochrany EU i při zachování specifik jednotlivých týmů.

Název projektu EU MODEX je odvozen z anglického MODule EXercise (cvičení modulů). V Moravskoslezském kraji se uskutečnilo loni v listopadu jedno z celkově čtyř takových cvičení, připravovaných postupně v letech 2017 a 2018 v Polsku, ČR, Itálii a Francii. Cvičení v Moravskoslezském kraji bylo zaměřeno na vysokokapacitní čerpání vody a odběr a analýzy vzorků v souvislosti se životním prostředím. Zapojily se do něj téměř dvě stovky cvičících z šesti evropských zemí a organizátorů – Polska, Rumunska, Itálie, Nizozemska, Litvy a Lotyšska. HZS MSK se do tohoto cvičení zapojil „pouze“ jako úspěšný organizátor.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient