Voda v Bolevecké rybniční soustavě je stále vhodná ke koupání

(Aktualizováno před )

Kvalita vody v Bolevecké rybniční soustavě je i přes vysoké dlouhotrvající teploty vhodná ke koupání, navíc je naprosto bez přítomnosti sinic.

Velký bolevecký rybník
I přes pokles hladiny o 65 centimetrů je stále kvalita vody výjimečně dobrá, zcela bez chemického a bakteriologického znečištění. Problém může nastat, pokud se nalákají krmením labutě mezi koupající se lidi. Vodní ptáci totiž zanechávají všude hojné množství bakteriologicky rizikového trusu. Vodní rostliny jsou pravidelně koseny, takže rybník je pro koupání využitelný na většině jeho plochy.

Správa veřejného statku žádá návštěvníky Boleveckých rybníků, aby nekrmili vodní ptáky, protože představují riziko pro kvalitu vody. Ptákům navíc pečivo ničí žaludek.

Pro venčení a koupání psů nejsou pláže Velkého boleveckého rybníka vhodné a správa doporučuje využívat jiné lokality, například Malý bolevecký rybník (tzv. Chobot), kde je rovněž výborná kvalita vody.

Senecký rybník
Vzhledem ke snížené hladině vody je nejlepším místem pro koupání hráz rybníka. Kvalita vody je stále dobrá.

Třemošenský rybník

Po stránce chemické i bakteriologické je kvalita vody stále dobrá. Nižší průhlednost je způsobena omezením množství vodní vegetace vlivem vyšší rybí obsádky a přítomností mikroskopických řas, které však nepředstavují žádné riziko z hlediska koupání.

Šídlovský rybník
Vegetace ponořených vodních rostlin je na rybníce minimální a kvalita vody je stále dobrá.

Kamenný rybník
Je pro něj typická trvale hnědě zabarvená voda, což způsobují tzv. huminové látky, které se vyluhují z rašeliny v povodí rybníka. V letošním roce je zbarvení méně intenzivní, protože je v poslední době nedostatek srážek a rašelinné vrstvy jsou málo promývané dešťovou vodou. Ke koupání jsou podmínky stále velmi dobré.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz