Vimperští zastupitelé schválili Plán rozvoje sportu

Zastupitelstvo města Vimperk schválilo na svém jednání dne 18.06.2018 Plán rozvoje sportu města Vimperk na období 2018 – 2022.

Dokument nastavuje směr budoucího rozvoje sportu ve Vimperku. Posláním dokumentu je analyzovat situaci ohledně podpory sportu na území města Vimperk a stanovit opatření a priority podpory jeho rozvoje. Ty jsou cíleny zejména na výstavbu, modernizaci či rekonstrukci sportovní infrastruktury. Dle slov mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je tento strategický dokument jedním z předpokladů, aby obce v budoucnu mohly čerpat dotace na krajské či celostátní úrovni.

Plán rozvoje sportu města Vimperk /2018 – 2022/ je k nahlédnutí v kanceláři starosty města a je zveřejněn na webových stránkách města.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web spravuje Webklient