Search
Close this search box.

Velká rekonstrukce Dlouhé ulice skončila ještě před termínem

Rozsáhlá rekonstrukce Dlouhé ulice v Plzni skončila o několik týdnů dříve před plánovaným termínem a již slouží řidičům. Práce v hodnotě 55 milionů korun provedlo sdružení firem pod vedením EUROVIA CS pro objednatele město Plzeň a Vodárnu Plzeň. Na financování oprav se podílel rovněž čtvrtý městský obvod, a to částkou 10 milionů korun. Po úpravách v místě vznikla místo původní čtyřproudé nová dvoupruhová komunikace s šířkou jízdních pruhů 3,25 metru doplněná o podélná parkovací stání v obou směrech. Součástí rekonstrukce jsou nové cyklistické trasy, pruhy zeleně, řadící pruhy, ochranné ostrůvky, dělicí pás a zálivy pro MHD.

„Dlouhá ulice je páteřní komunikací Doubravky, tato část rekonstrukci jednoznačně potřebovala. Jedním z cílů úprav bylo danou lokalitu zklidnit, což věřím, že se povedlo. Alespoň reakce od občanů jsou zatím v tomto směru pozitivní. Současně děkuji za trpělivost řidičům, neboť bez uzavření dopravy po dobu rekonstrukce by to nešlo,“ uvedl primátor města Plzně Martin Zrzavecký. Práce začaly v červenci 2017 a byly realizovány v úseku mezi křižovatkami s ulicí Pod Vrchem a s Rokycanskou.

Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře byla součástí stavby také úprava Rokycanské ulice, která spočívala v úpravě středního dělicího pásu, zábradlí, veřejného osvětlení, trakčního vedení a zeleně v okolí. „Součástí rekonstrukce Dlouhé ulice byla sanace kanalizační stoky včetně výměny veřejné části kanalizačních přípojek, výměna vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek, byly to nové rozvody veřejného osvětlení včetně osazení stožárů a svítidel. Vzhledem ke zmenšení počtu jízdních pruhů byla nutná úprava trakčního vedení s převážnou výměnou trakčních stožárů. Po celé délce ulice Dlouhé byly provedeny i nové sadové úpravy,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„Původně předpokládaný termín prací 61 týdnů se nám díky skvělé spolupráci všech zúčastněných stran povedlo zkrátit na 51 týdnů,“ sdělil Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň EUROVIA CS.

„Občané si úpravu chválí, řidiči si již pomalu začínají zvykat. Jednoznačně to vedlo ke zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti dětí a také zvýšení parkovacích míst, což je ku prospěchu celé lokalitě,“ uvedl starosta čtvrtého městského obvodu Michal Chalupný. Podle jeho slov ještě chybí opravit úsek od Rokycanské po Moravskou ulici, poté bude páteřní komunikace Doubravky kompletně zrekonstruována.

Za město Plzeň měl akci na starost Odbor investic Magistrátu města Plzně.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient