Vedení vysokého napětí se přemístí na druhý břeh Cidliny

Město Jičín uzavře smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. na přestavbu a přemístění vedení 35 kV vysokého napětí. Rada města o tom rozhodla na svém jednání dne 27. června 2018. V současnosti vede podél zástavby jižní části Nového Města, což znepříjemňuje bydlení místním občanům. Přesunutí je zároveň dalším krokem v přípravě výstavby odpočinkové zóny Cidlina, pro kterou dráty vysokého napětí představují velkou překážkou. Vedení se přesune na druhý břeh Cidliny. Náklady, které půjdou z účtu města, budou zhruba 3,26 milionu Kč. To je méně, než se očekávalo.

„Mám radost, že po jednáních a třech a půl letech příprav jsme se dostali do fáze realizace přeložky vysokého napětí, které dnes tak znepříjemňuje život lidem na Novém Městě. Věřím však, že přeložku ocení nejenom oni, ale i všichni ostatní, kteří si přejí vybudování odpočinkové zóny Cidlina. Rozhodně se po výkupech pozemků jedná o první faktický stavební zásah v odpočinkové zóně,“ uvedl místostarosta Mgr. Petr Hamáček.

Záměr přesunout vedení vysokého napětí vzešel ze strany Jičína. ČEZ po jednáních s průmyslovými podniky v lokalitě oznámily, že vedení chce kvůli technickému stavu a požadavkům velkých odběratelů zrekonstruovat a posílit. Jičín vstoupil do jednání s podnětem, aby vedení bylo přemístěno. Na konci roku 2015 byla vybrána varianta nové trasy vedení ze studie, kterou zpracovalo Město Jičín. Záměr byl oběma stranami schválen, Jičín a ČEZ následně uzavřely smlouvu o smlouvě budoucí. K realizaci však musela proběhnout ještě změna územního plánu. Teprve poté, což bylo po červnu 2017, mohl ČEZ naplno zahájit projektovou přípravu. V rámci inženýrské činnosti byly projednány smlouvy o služebnostech s vlastníky pozemků a v březnu 2018 bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci v dubnu 2018.

Předpokládaná výše nákladů pro Jičín na zřízení přeložky je přibližně 3,26 milionu Kč. Původní odhadované náklady byly 4,9 milionu Kč, které měly jít z městského rozpočtu, neboť financování vynucené přeložky zajišťuje ten, kdo ji požaduje. Jičín však dosáhl dohody, že náklady za samotnou výstavbu budou poníženy o cenu prosté rekonstrukce bývalého vedení, a tak dojde k úspoře pro rozpočet města.

ČEZ již mají vybraného zhotovitele. Samotné práce by dle smlouvy měly začít do šesti měsíců od převzetí staveniště. ČEZ přislíbily, že vzhledem k již vybranému zhotoviteli může realizace začít po podpisu smlouvy a po uhrazení zálohy na stavbu v souladu se smluvními podmínkami.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.

Jak se rodí pamětní mince? Poodhalte tajemství ražby mincí

Mince provázejí lidstvo již více než dvě tisíciletí. Nástroje používané pro výrobu mincí se za tu dlouhou dobu sice výrazně proměnily, některé věci ale přetrvávají. Ať už jde o klasické oběživo či mince pamětní, stále se jedná o poměrně složitý proces, který v sobě snoubí uměleckou, řemeslnou i čistě technologickou stránku.