Search
Close this search box.

Vedení vysokého napětí se přemístí na druhý břeh Cidliny

Město Jičín uzavře smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. na přestavbu a přemístění vedení 35 kV vysokého napětí. Rada města o tom rozhodla na svém jednání dne 27. června 2018. V současnosti vede podél zástavby jižní části Nového Města, což znepříjemňuje bydlení místním občanům. Přesunutí je zároveň dalším krokem v přípravě výstavby odpočinkové zóny Cidlina, pro kterou dráty vysokého napětí představují velkou překážkou. Vedení se přesune na druhý břeh Cidliny. Náklady, které půjdou z účtu města, budou zhruba 3,26 milionu Kč. To je méně, než se očekávalo.

„Mám radost, že po jednáních a třech a půl letech příprav jsme se dostali do fáze realizace přeložky vysokého napětí, které dnes tak znepříjemňuje život lidem na Novém Městě. Věřím však, že přeložku ocení nejenom oni, ale i všichni ostatní, kteří si přejí vybudování odpočinkové zóny Cidlina. Rozhodně se po výkupech pozemků jedná o první faktický stavební zásah v odpočinkové zóně,“ uvedl místostarosta Mgr. Petr Hamáček.

Záměr přesunout vedení vysokého napětí vzešel ze strany Jičína. ČEZ po jednáních s průmyslovými podniky v lokalitě oznámily, že vedení chce kvůli technickému stavu a požadavkům velkých odběratelů zrekonstruovat a posílit. Jičín vstoupil do jednání s podnětem, aby vedení bylo přemístěno. Na konci roku 2015 byla vybrána varianta nové trasy vedení ze studie, kterou zpracovalo Město Jičín. Záměr byl oběma stranami schválen, Jičín a ČEZ následně uzavřely smlouvu o smlouvě budoucí. K realizaci však musela proběhnout ještě změna územního plánu. Teprve poté, což bylo po červnu 2017, mohl ČEZ naplno zahájit projektovou přípravu. V rámci inženýrské činnosti byly projednány smlouvy o služebnostech s vlastníky pozemků a v březnu 2018 bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci v dubnu 2018.

Předpokládaná výše nákladů pro Jičín na zřízení přeložky je přibližně 3,26 milionu Kč. Původní odhadované náklady byly 4,9 milionu Kč, které měly jít z městského rozpočtu, neboť financování vynucené přeložky zajišťuje ten, kdo ji požaduje. Jičín však dosáhl dohody, že náklady za samotnou výstavbu budou poníženy o cenu prosté rekonstrukce bývalého vedení, a tak dojde k úspoře pro rozpočet města.

ČEZ již mají vybraného zhotovitele. Samotné práce by dle smlouvy měly začít do šesti měsíců od převzetí staveniště. ČEZ přislíbily, že vzhledem k již vybranému zhotoviteli může realizace začít po podpisu smlouvy a po uhrazení zálohy na stavbu v souladu se smluvními podmínkami.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient