Středočeský kraj chce vybudovat velká krajská záchytná parkoviště P+R

(Aktualizováno před )

Středočeští radní se v pondělí 29. října 2018 seznámili s dosavadním průběhem a budováním záchytných parkovišť P+R ve středních Čechách a schválili projektový záměr Výstavba krajských záchytných parkovišť P+R. „Cílem projektu je vytvoření nové kapacity záchytných parkovišť typu P+R v kraji. Velká ‚krajská‘ záchytná parkoviště by měla být vybudována u hlavních radiál dopravních tahů do Prahy, tedy v místech, kde lze přestoupit na kapacitní příměstskou integrovanou dopravu, především na železnici,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Na rozdíl od menších obecních P+R, by měla mít ‚krajská‘ záchytná parkoviště větší parkovací kapacitu umožňující zachytávat automobily z širokého okolí. Podle projektu IDSK byly vybrány tyto lokality: Zeleneč – Mstětice, Tuklaty, Hostivice, Strančice, Zdiby, Jesenice, Rudná/Nučice, Říčany-západ, Čerčany – Pyšely, Dubenec – Skalka a Roztoky.

Projekt vychází z několikaleté práce Odboru dopravy krajského úřadu, který zadal IDSK ke zpracování podrobnou studii na prověření jednotlivých lokalit. Projektu proto předcházela podle ředitele IDSK Pavla Procházky analýza lokalit pro možnost vybudování velkých záchytných P+R parkovišť. „Nyní bude následovat přípravná fáze projektu, během níž bude zpracována územně-technická studie, která prověří, zda je vůbec reálné navržené lokality pro vybudování velkokapacitních parkovišť skutečně využít. Projekt také bude rozhodnutím radních zařazen do zásobníku projektů ke spolufinancování z EU/EHP a národních zdrojů,“ upřesnil ředitel IDSK. Na zpracovatele studie bude začátkem příštího roku vypsáno výběrové řízení. „Její závěry se stanou podkladem pro další přípravné a případně realizační fáze projektu. Studie by měla také určit kapacitu parkovišť P+R, jejich přesné umístění a navrhne nutné úpravy návazných zastávek a přestupních bodů,“ dodal Pavel Procházka.

Na vybudování prozatím navržených 11 velkých krajských parkovišť P+R se předpokládá částka 488 milionů korun s DPH. S pomocí programů IROP/ITI by mělo být 85 % těchto nákladů hrazeno z evropských zdrojů, 5 % ze státního rozpočtu a zbytek by hradil Středočeský kraj ze svých rozpočtů v letech 2020-2023. „Finanční prostředky z programů IROP/ITI by byly čerpány v dalším programovém období,“ upřesnil náměstek hejtmanky pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011). Hejtmanka kraje Jaroslava Pokorná Jermanová závěrem také naznačila, že: „Vedení kraje zvažuje zřídit fond pro středočeské obce, ze kterého by mohly být financovány vybrané přípravné fáze budování parkovišť P+R“.

A jaký je současný stav záchytných parkovišť P+R v kraji?

Některé obce se iniciativně snažily problém s přijíždějícími a parkujícími vozidly vyřešit samostatně a záchytná parkoviště P+R budovaly samy. Jejich počet a mnohdy i kapacita jsou již ale v dnešní době nedostačující. Takováto parkoviště jsou například v Berouně, Dobřichovicích, Českém Brodě anebo v Černošicích-Mokropsech. Všechna jsou vhodně situována u železniční stanice či zastávky příměstské železniční dopravy do Prahy. Aktuálně největší projekt zrealizovala obec Dobřichovice, která za pomoci dotačního programu IROP zmodernizovala a rozšířila parkovací plochu na 185 parkovacích míst. Beroun disponuje plochou pro 184 automobilů a v Českém Brodě je již komplex tří záchytných parkovišť o kapacitě více než 300 míst.

Devět obcí již také využilo dvou výzev dotačního programu ITI na podání svých projektových záměrů na vybudování záchytných parkovišť P+R. Jsou jimi: Sázava, Řevnice, Český Brod, Milovice, Benešov, Dobřichovice, Příbram, Pečky a Cerhenice. Po dokončení jejich projektů tak vznikne ve Středočeském kraji 9 nových P+R parkovišť o celkové kapacitě 844 míst.

V současné době probíhá v dotačním programu ITI v pořadí již třetí výzva na podání přihlášek k projektovým záměrům na vybudování záchytných parkovišť P+R, B+R a dopravních terminálů, která byla vypsaná 20. 8. 2018. Aktuálně probíhá jejich vyhodnocování.

Pro rok 2019 je navíc uvažováno i o vypsání čtvrté, tedy poslední výzvy v rámci ITI tohoto programovacího období. V případě realizace těchto projektů by se mohlo vybudovat až 1 750 nových parkovacích míst.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz