Vedení města odpovědělo na další dotaz občanů

Odpověď na dotaz položený na facebookovém profilu města Mostu: „V Mostě se pořádá relativně dost akcí pro občany ohledně prostředí, kde žijeme (Den architektury, Moje město, moje místo a pod.), ale účast vedení města je na těchto akcích minimální. Další otázka směřuje na pravomoce městského architekta a zda město uvažuje, že by zřídilo pozici městského architekta na plný úvazek, ne externího, jako je tomu nyní.“

„Registruji vámi uvedené akce, které město Most podporuje, a na tyto jsou vysíláni zaměstnanci magistrátu spolu s Ing. Arch. Nesládkem. Tito poté přenášejí informace z těchto akcí vedení města. Důvodem, konkrétně mé neúčasti na vámi uvedených akcích byla kolize s jinými pracovními povinnostmi vyjma akce, která se konala během víkendu, na který jsem měl již delší dobu plánovaný rodinný program.

Co se týče druhé otázky, externí architekt města vykonává v rámci konzultační a poradenské činnosti níže uvedené:
– příprava materiálů pro projednání v komisi regionálního rozvoje
– příprava návrhu architektonických a urbanistických studií
– komplexní posuzování staveb na území města z hlediska urbanistické a architektonické koncepce
– vydávání odborných stanovisek a vyjádření k územním rozhodnutím, ohlášením stavby a stavebním povolením
– vyhodnocení zájmu investorů
– místní šetření
– sledování dodržování odborných stanovisek a vyjádření odboru rozvoje a dotací k investorské přípravě, územním
rozhodnutím, ohlášením stavby, stavebním povolením včetně účasti na příslušných místních šetřeních
spolupráce s ČVUT fakultou architektury či fakultou stavební na zadávání seminárních prací využitelných pro
potřeby města.

Vedení města se v poslední době zabývá myšlenkou pozice městského architekta jako zaměstnance při magistrátu města Mostu.“

odpověděl primátor statutárního města Mostu
Mgr. Jan Paparega

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak