Search
Close this search box.

V Chebu se sešlo vedení města se zástupci firem z průmyslového parku

Téměř pravidelností se stávají setkání zástupců vedení města Cheb s jednateli firem, které působí v chebském průmyslovém parku. V loňském roce byl přijat na odbor správy majetku pracovník, který má ve své náplni koordinovat požadavky a potřeby průmyslového parku v oblastech týkajících se údržby komunikací a zeleně, autobusové dopravy, smluvních vztahů a podobně.

Akce se zúčastnila většina jednatelů, kteří využívají možnosti osobního setkání, jak s vedením města, tak s vedoucími odborů, zástupci krajské hospodářské komory i zástupci společnosti Autobusy Karlovy Vary a.s.

Z minulých setkání vzešel požadavek na posílení autobusové dopravy pro zaměstnance průmyslového parku. Město ve spolupráci s Autobusy Karlovy Vary a.s. zřídilo linku č. 55, kterou od 10. 6. letošního roku posílí tak, aby časové intervaly korespondovaly se začátky a konci pracovní doby firem. Jako problém vidí zástupci společností absenci chodníku i cyklostezky, neboť někteří zaměstnanci se musí do práce dopravovat pěšky podél velmi frekventované komunikace. Zástupkyně firmy Playmobil upozornila na potřebu úpravy značení na kruhovém objezdu při vjezdu do areálu parku. Díky tomu dochází v těchto místech k většímu počtu dopravních nehod. Město přislíbilo nápravu. V diskusi zazněly názory na potřebnost kontejnerového překladiště, které by nahradilo z větší části kamionovou přepravu zboží. V této souvislosti starosta informoval o začínající revitalizaci chebského nádraží a tratí, která se dotkne všech nástupišť i staniční budovy. Práce se rozjedou v polovině května a hotovo má být na podzim roku 2019.

Otázka ubytování pracovníků trápí nejen zaměstnavatele, ale také starostu.

„Již několikrát jsem zdůraznil, že město má k dispozici několik bytových jednotek pro potřeby parku. Další bytové projekty jsou v realizaci. Například v tzv. modrém věžáku vznikne několik desítek malometrážních bytů, i bytový dům Mánesova 23 může být vhodným startem pro rodiny. Myslím si však, že s postupujícím rozvojem průmyslového parku zaostala ve městě otázka výstavby bytů. Nemusíme ani chodit daleko do minulosti. Vždyť i Baťa pro své zaměstnance stavěl byty a domky. To je však téma pro další diskuse a společná jednání. Deklaruji však jasně, že žádné ubytovny město nezřizuje a zřizovat nebude. V případě, že by zahraniční pracovníci se svými rodinami chtěli v Chebu zakotvit, není problém s umístěním dětí do školských zařízení. Dále město pomůže při integraci nově příchozích rodin do běžného života, tak jak máme velmi dobrou zkušenost s přemístěním a pomocí našim krajanům z Ukrajiny,“ sdělil starosta Zdeněk Hrkal.

Závěr setkání se neobešel bez námitek souvisejících s bezpečností ve městě, činností policie nebo nedostatku odstavných parkovišť pro kamiony.

„Jsem rád, že v chebském průmyslovém parku nachází práci stovky místních i zahraničních pracovníků. Že komunikace mezi firmami a městem je dobrá, a že jsme vzájemně schopni řešit problémy i nedostatky. A že zástupci společností začínají svým přístupem chápat, že park a lidé v něm jsou součástí města Chebu,“ uzavřel starosta.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient