Search
Close this search box.

Vedení Brna představí návrh rozpočtu na příští rok při veřejném projednán

Rada města Brna na své schůzi konané dne 21. listopadu 2018 projednala návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2019 a doporučila jeho schválení zastupitelům. Současně připravuje jeho veřejné projednání, na němž se s ním seznámí obyvatelé města. Prezentace se uskuteční ve středu 5. prosince od 16 hodin ve Sněmovním sále Nové radnice.

Návrh rozpočtu bude od pátku 23. listopadu do úterý 11. prosince vyvěšený na webu města brno.cz . Pro ty, kteří se s ním budou chtít seznámit blíže, je pak připraveno veřejné projednání. Na něm budou moci obyvatelé vyjádřit přímo své názory, představit vlastní podněty a zeptat se na dotazy ohledně konkrétních bodů rozpočtu. „Veřejné projednání není zákonnou povinností, v Brně je to ale dlouholetá zavedená praxe, v níž bych ráda pokračovala. Je to jedna z možností občanů, jak se vyjádřit k rozhodnutím, která děláme. A schvalování rozpočtu samozřejmě každý rok patří k těm vůbec nejdůležitějším,“ řekla primátorka města Markéta Vaňková.

Z návrhu rozpočtu je patrné, že výdaje města na provoz rostou meziročně o 477,5 mil. Kč. Nejvýznamnější část připadá na navýšení transferů městským částem a řešení dopadů změn legislativy v oblasti odměňování zaměstnanců Magistrátu města Brna, Městské policie Brno, příspěvkových organizací a členů Zastupitelstva města Brna.

K nejvýznamnějším investičním akcím, které město na příští rok plánuje, patří v odvětví dopravy strategické projekty Tramvaj Plotní, Velký městský okruh Žabovřeská I a Velký městský okruh Tomkovo náměstí a ulice Rokytova. V odvětví kultury pak dokončení rekonstrukce Janáčkova divadla a rekonstrukce objektu Národního divadla Brno Rooseveltova 13. V oblasti sportu a tělovýchovy budou největšími investicemi vybudování wellness v Městském plaveckém stadionu za Lužánkami a zlepšování sportovní infastruktury v areálu Riviéra, kde vznikne kluziště a beachvolejbalové kurty. Ve zdravotnictví město plánuje investice do stavební úpravy polikliniky Lesná a rekonstrukci polikliniky Zahradníkova, v odvětví bydlení pak bytové domy v ulicích Vojtova a Terezy Novákové.

Na rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury se počítá s uvolněním částky 684,6 milionu. Na akce, spolufinancované z evropských fondů, je zatím vyčleněno 450 milionů korun. Z Fondu bytové výstavby bude v příštím roce realizována výstavba nebo rekonstrukce bytových domů a domů s pečovatelskou službou v objemu 837,4 milionů korun.

Statutární město Brno také nadále pokračuje ve snižování zadluženosti. Na konci roku 2019 by zadluženost statutárního města Brna měla činit 3,5 miliardy korun, což představuje přibližně 25 procent jeho celkových ročních příjmů.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient