Vědci vyhodnotili dopady Rapid Re-Housingu v Brně

Z výzkumu provedeného v roce 2016 vyplynulo, že v Brně žije 421 rodin v bytové nouzi. Minimálně jednou za rok zažívaly situaci bytové nestability. Jinými slovy: každý den byly v Brně v průměru tři děti, které nevěděly, kde budou večer spát. „U rodin, které dostaly díky projektu Rapid Re-Housing šanci bydlet v obecním bytě, se vnímání stability bydlení zlepšilo o 61 %. Zvýšila se také jejich důvěra v ostatní lidi a v jejich poctivost,“ uvedl Štěpán Ripka z Ostravské univerzity. Včera zveřejnil i další dopady, jaké mělo získání bydlení na život padesáti brněnských rodin během prvních šesti měsíců.

Jak se mění kvalita života rodičů a dětí zapojených do projektu Rapid Re-Housing ve srovnání s rodinami, na které se při losování nedostalo, sledují od počátku vědci z Ostravské univerzity. Jejich studie shrnující prvních šest měsíců od zabydlení ukazuje, že má stabilní bydlení vliv na více oblastí života, ať už jde o zdraví lidí, vnímání bezpečí nebo jejich důvěru ve společnost. „Už po prvních šesti měsících od nastěhování můžeme konstatovat, že projekt ušetřil 25 výjezdů ambulance, 19 hospitalizací a 63 léčení antibiotiky. Úrazovost dětí se za 6 měsíců snížila z 12 % na 2,4 %. Očekáváme, že projekt bude mít pozitivní dopad na veřejné rozpočty v oblasti zdraví,” upřesnil Štěpán Ripka z Ostravské univerzity.

Od zapojení prvních 50 rodin do projektu Rapid Re-Housing už uplynul více než rok. Úspěšnost pilotního ročníku vysoce přesáhla předpokládaných 80 % a vyšplhala se dokonce na 96 %. Čtyřicet osm rodin dokázalo po 12 měsících splnit podmínky pro prodloužení nájemní smlouvy, tedy především vykazovat bezdlužnost na nájemném.

Celkové výsledky bude výzkumný tým prezentovat na podzim letošního roku.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient