Search
Close this search box.

Ve Zlínském kraji vzniká Koncepce rodinné a seniorské politiky

Koncepce rodinné a seniorské politiky,je významný strategický dokument pro období let 2020 – 2022, na jehož přípravě se podílí kraj ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Univerzitou Tomáše Bati a Českým statistickým úřadem ve Zlíně.
„Jde nám o to, aby koncepce byla jednotná a obsahovala jak rodinnou, tak seniorskou oblast, jelikož člověk je součástí rodiny od narození po smrt. Důraz je proto kladen na hodnoty mezigeneračního soužití a dobré vztahy v rodině, založené na vzájemné úctě a spolupráci všech jejích členů. Významný je také akcent na problematiku aktivníhp stáří a vůbec na společenskou osvětu, která se tématům rodinného života systematicky věnuje,“ uvedla krajská radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.
Pro práci na projektu byla ustanovena úzká pracovní skupina, v níž figurují zástupci Zlínského kraje, Odboru sociálních věcí Krajského úřadu, Univerzity Tomáše Bati a Českého statistického úřadu Zlín. Součástí týmů jsou také zástupci projektů Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedním z těchto projektů je „Stárnutí na krajích“, který pro území Zlínského kraje zastupuje Mgr. Zuzana Gašková, druhým projektem je „Krajská rodinná politika“ garantovaná Mgr. Zuzanou Rovenskou.

Koncepce by měla být předložena ke schválení orgánům Zlínského kraje, a to v červnu příštího roku.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient