Svitavští jednali o politice stárnutí

(Aktualizováno před )

V úterý 19. června 2018 se konal kulatý stůl Pardubického kraje v rámci projektu MPSV “Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň”. Téma bylo zaměřeno na Zdravotní a sociální péči a služby pro seniory. Zasedání zahájil starosta David Šimek a následně představil Jindřich Tauber z Ministerstva práce a sociálních věcí projekt „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“. Poté Šárka Řehořová, vedoucí odboru sociálních věci a zdravotnictví prezentovala situaci v sociální oblasti na Svitavsku a strategii na další období. Účastníci byli také seznámeni s poskytovanými terénními, pobytovými a ambulantními službami pro seniory (Seniorcentrum města Svitavy, Charita Svitavy, Středisko sociálních služeb Salvia), s domácí zdravotní péčí (Geria s.r.o.), s krizovým poradenstvím pro seniory (Krizové centrum J. J. Pestalozziho), výživou seniorů (nutrniční terapeutka z Nemocnice Svitavy) a s volnočasovými aktivitami seniorů (Klub seniorů Svitavy). “Setkání mělo přinést podněty pro projekt. Péče ve Svitavách nabízí komplexní spektrum služeb.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz