Search
Close this search box.

Ve Slezské ulici bude probíhat velká rekonstrukce

Ulice Slezská projde v nadcházejících měsících stavebními úpravami, jejichž výsledkem bude 67 nových kolmých parkovacích stání, zrekonstruovaný povrch cesty i chodníků, nové veřejné osvětlení i nově osázená zeleň. Stávající parkovací stání s podélným řazením podél celé komunikace od křižovatky s ulicí Lidickou po křižovatku se Seifertovou ulicí budou nahrazena novými kolmými parkovacími místy. Ty vzniknou v zeleném pruhu mezi stávajícím chodníkem a komunikací. Řešená parkovací místa jsou navržena z několika samostatných parkovacích ploch, mezi nimiž vznikne více menších ostrůvků zeleně, které budou osázeny stromy a trvalkami. Ty by měly ve velmi krátké době vytvořit hustý porost měnící svou barevnost a texturu během celé vegetace.

Stavební práce na komunikaci se rozběhnou po Velikonocích 4. dubna frézováním živičného krytu. „V souvislosti s revitalizací této lokality čeká občany v nadcházejících měsících stavební ruch a dopravní omezení, proto se k nim obracím s prosbou o pochopení a trpělivost. Na druhou stranu se můžeme těšit na to, že po ukončení rekonstrukce se v těchto místech zlepší situace s parkováním,“ uvedla starostka Věra Palkovská.

Stavba s sebou přinese dopravní omezení, kdy bude ulice Slezská od Lidické po Dukelskou jednostranně zúžená. O postupu prací a dopravních omezeních budou občané informováni na stránkách města v sekci Doprava – přehled uzavírek. Po dobu stavby bude pro parkování určena plocha na točně autobusů na ulici Lidické.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient