Ve Slaném byl zpřístupněn bývalý Okresní dům

Letos měli zájemci jedinečnou příležitost navštívit býv. Okresní dům, a to přímo jeho hlavním vstupem na nároží. Málokdo si však dokáže představit, jaké úsilí za tím stálo. Zejména nutno zdůraznit, že se v případě hlavního vstupu nejednalo o pouhé otočení klíčem v zámku. Dveře jsou z bezpečnostních důvodů pečlivě zapřeny dřevěnými trámy se zatlučenými hřeby, které byly v jeden den demontovány a posléze opět k sobě stlučeny.

V hlavním vstupu se schodištěm si zájemci, kteří zde netrpělivě vyčkávali na oficiální otevření domu, měli kromě samotných zdobných prostor příležitost přečíst nápisy na původně mramorových deskách (uložených ve Vlastivědném muzeu) umístěných ve štukově zdobených rámech. Zde je kromě politických představitelů okresu jmenován architekt i stavitel objektu. V prvním patře byl připraven „návštěvnický okruh“ začínající v hlavním sále pro zasedání zastupitelstva, kde restaurátorka Magdaléna Sedlecká Rečová zájemce seznámila s průběhem obnovy dřevěného stropu s malovanými sádrovými podhledy, a to v dobovém kontextu techniky malby na přelomu 19. a 20. století. K vidění byly jedinečné historické vzorníky s šablonami, zakoupené ve Vídni, které byly běžně v té době používány. Šablony ke slánským malebným rostlinným motivům tu nenalezneme, avšak s jejich použitím se můžeme setkat na radnici v Náchodě.

V zasedacím sále si pozorný návštěvník dále mohl všimnout chybějícího lustru, který se v současné době nachází v restaurátorské dílně a opravený bude k vidění v příštím roce. Možné bylo si pro zajímavost prolistovat alespoň k němu vyhotovený restaurátorský záměr s řadou fotografií.

Prohlídka pokračovala do místnosti s vystaveným původním mobiliářem, který se dochoval v hojném počtu. Nově byly prezentovány opravené sdružené stoly o třech psacích deskách opatřených zeleným suknem dle původního projektu. Komentář k opravě mobiliáře podal uměleckých řezbář Oldřich Čech, který se s trpělivostí ujal i výroby drobného zdobného kování, které často na zásuvkách stolů úplně chybělo.

Povědomí o kulturně-historickém kontextu vytvořila další místnost, poslední ze zdobně dochovaných v celé budově – známá jako kancelář hejtmana. Návštěvník mohl hledět na ruch města přímo z balkónu. Vystavené historické fotografie jsou však dokladem, že výhled na tehdy nově vniklou Nádražní (dnes Wilsonovu) ulici se značně proměnil. Výstavní panely s průvodním slovem se též snažily zdůraznit uměleckohistorické hodnoty viditelných objektů, na kterých se podíleli významní architekti, a utvrdit veřejnost o nutnosti jejich zájmu o jejich zachování pro budoucí generace.

Poslední místnost byla věnována historickým plánům z archivu Národního technického muzea, které vnesly nové světlo do stavebně-historického vědění o stavbě Okresního domu od architekta Jana Vejrycha, dokončené roku 1902 místním stavitelem Václavem Havránkem. Součástí byly i návrhy interiérového vybavení včetně honosného krbu v zasedacím sále.

Závěrem se měl návštěvník možnost seznámit s odborně zpracovanou Analýzou Okresního domu, která se zabývá možnostmi využití prostor, vzniklé mj. na základě terénního průzkumu z roku 2018. Ta je i nyní k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města Slaný. Své dojmy a poznatky zájemci posléze zanechávali v návštěvní knize, za které pořadatel, město Slaný a odbor kultury a památkové péče MěÚ Slaný děkuje.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient