Ve Frýdlantu nad Ostravicí se bude opravovat chodník, přinese komplikace v dopravě

V návaznosti na již dříve realizovanou opravu povrchu místní komunikace přes Novou Ves město Frýdlant nad Ostravicí prostřednictvím odboru majetku připravilo k realizaci další akci s názvem „Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi včetně opravy místní komunikace“.

Součástí akce bude dokončení úpravy povrchu místní komunikace 26b přes Novou Ves v úseku od křižovatky s ul. Harcovskou po ZŠ Nová Ves, vybudování chodníku ke škole, nástupiště autobusové zastávky před budovou ZŠ, vybudování odstavné plochy naproti škole pro rodiče dětí přivážející a odvážející děti do školy. Dále si stavba vyžádá zřízení kanalizace v řešeném úseku namísto zrušených ocelových odvodňovacích žlabů, přemístění oplocení v úsecích dotčených stavbou a dobudování opěrné zdi. Před započetím stavebních prací již bylo mimo vegetační období provedeno nezbytné kácení dřevin a jako součást stavby bude realizována náhradní výsadba v prostoru zahrady školy za stromy vykácené před školou.

Realizace stavby se zahájí v termínu po 16. červenci 2018. Stavební práce budou probíhat po dobu 105 kalendářních dnů a předpoklad ukončení je konec října 2018.

Předpokládá se etapovitá výstavba po krátkých úsecích stavby (50-100m) s omezením provozu silniční dopravy v uzavřeném úseku. Průjezd vozidel IZS a obyvatel dotčených nemovitostí bude po dohodě se zhotovitelem umožněn. Harmonogram stavby a zajištění její průjezdnosti je plně v kompetenci zhotovitele stavby. Průjezd stavbou ve směru od Frýdlantu n.O. bude komplikován další investiční akcí s názvem „Úprava ul. Hlavní u železničního přejezdu“.

Aktuální informace budou zveřejňovány na stránkách města, facebooku nebo prostřednictvím aplikace „mobilní rozhlas“. Jednotliví vlastníci dotčených nemovitostí budou o případném zneprůjezdnění příjezdu k rodinným domům informováni přímo zhotovitelem stavby v dostatečném předstihu.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.