Search
Close this search box.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí se bude opravovat chodník, přinese komplikace v dopravě

V návaznosti na již dříve realizovanou opravu povrchu místní komunikace přes Novou Ves město Frýdlant nad Ostravicí prostřednictvím odboru majetku připravilo k realizaci další akci s názvem „Chodník pro pěší k ZŠ v Nové Vsi včetně opravy místní komunikace“.

Součástí akce bude dokončení úpravy povrchu místní komunikace 26b přes Novou Ves v úseku od křižovatky s ul. Harcovskou po ZŠ Nová Ves, vybudování chodníku ke škole, nástupiště autobusové zastávky před budovou ZŠ, vybudování odstavné plochy naproti škole pro rodiče dětí přivážející a odvážející děti do školy. Dále si stavba vyžádá zřízení kanalizace v řešeném úseku namísto zrušených ocelových odvodňovacích žlabů, přemístění oplocení v úsecích dotčených stavbou a dobudování opěrné zdi. Před započetím stavebních prací již bylo mimo vegetační období provedeno nezbytné kácení dřevin a jako součást stavby bude realizována náhradní výsadba v prostoru zahrady školy za stromy vykácené před školou.

Realizace stavby se zahájí v termínu po 16. červenci 2018. Stavební práce budou probíhat po dobu 105 kalendářních dnů a předpoklad ukončení je konec října 2018.

Předpokládá se etapovitá výstavba po krátkých úsecích stavby (50-100m) s omezením provozu silniční dopravy v uzavřeném úseku. Průjezd vozidel IZS a obyvatel dotčených nemovitostí bude po dohodě se zhotovitelem umožněn. Harmonogram stavby a zajištění její průjezdnosti je plně v kompetenci zhotovitele stavby. Průjezd stavbou ve směru od Frýdlantu n.O. bude komplikován další investiční akcí s názvem „Úprava ul. Hlavní u železničního přejezdu“.

Aktuální informace budou zveřejňovány na stránkách města, facebooku nebo prostřednictvím aplikace „mobilní rozhlas“. Jednotliví vlastníci dotčených nemovitostí budou o případném zneprůjezdnění příjezdu k rodinným domům informováni přímo zhotovitelem stavby v dostatečném předstihu.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient