Search
Close this search box.

Ve FN Brno se v roce 2017 narodilo nejvíce miminek od roku 2011

V roce 2017 bylo ve Fakultní nemocnici Brno na Gynekologicko-porodnické klinice odvedeno 6 199 porodů a narodilo se 6 285 dětí. Ve srovnání s rokem 2016 se jedná o nárůst o 144 porodů a 103 novorozenců, což je nejvíce narozených dětí za posledních 6 let. Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno je největším porodnickým pracovištěm v České republice, každoročně se zde narodí téměř 50 % dětí v Jihomoravském kraji.

Perinatologický útvar Gynekologicko-porodnické kliniky a Neonatologické oddělení tvoří Perinatologické centrum FN Brno. Jedná se o jedno z 12 center v rámci České republiky, které se podílí na koncentraci nejzávažnějších patologických a rizikových stavů z celé Jižní Moravy a části Kraje Vysočina. Mezi nejvýznamnější patologie patří péče o předčasné porody. Dlouhodobě se v regionu daří koncentrovat v Perinatologickém centru více než 95 % předčasných porodů, což jsou výsledky, které i v zahraničí vyvolávají pozornost. V loňském roce bylo na Gynekologicko-porodnické klinice odvedeno 629 předčasných porodů (10,1 %), z nichž nejzávažnější jsou ty v hmotnostní kategorii do 1 000 g, ve které se narodilo 78 dětí, což tvoří 12,4 % z celkového počtu předčasných porodů.

V moderním porodnictví je určitý trend předcházet komplikacím včasnou indukcí porodu. V loňském roce jich bylo na pracovišti 1 131 (18,2 %), což je pokles ve srovnání s předchozími roky. Mezi nejčastější důvody k indukci porodu patří potermínová gravidita a další mateřské choroby, které zvyšují riziko pro plod, jako např. těhotenská cukrovka nebo vysoký krevní tlak. Počet těhotenství, která bylo potřeba ukončit císařským řezem, v loňském roce opět klesl na 1 312 (21,2 %). Na Gynekologicko-porodnické klinice se jedná o dlouhodobý trend snižování celkového počtu císařských řezů, který byl v loňském roce již následován i z celostátního pohledu, kde došlo po mnoha letech k mírnému poklesu počtu císařských řezů.

Mezi další porodnické operace patří kleště (forceps) a vakuumextrakce. Oba výkony jsou nezbytně nutné pro řešení hypoxie nebo nepostupujícího porodu ve 2. době porodní, kdy je již hlavička plodu vstouplá v pánvi a případný císařský řez by již byl pro matku i pro plod velmi rizikový. V roce 2017 jich bylo na klinice provedeno 259 (4,2 %) extrakčních výkonů, z toho 57 (0,9 %) forcepsů a 202 (3,3 %) vakuumetrakcí.

V loňském roce bylo na Gynekologicko-porodnické klinice porozeno 126 dvojčetných těhotenství (2,0 %) a jedno trojčetné. Ve srovnání s předchozím rokem je to pokles o 31 vícečetných těhotenství. Tento pokles znamená velmi výrazné ulehčení pro intenzivní neonatologickou péči a stojí za zlepšením celkových perinatálních výsledků v letošním roce. Epidurální analgezii v loňském roce využilo během porodu 1 691 (27,3 %) rodiček.

Neonatologické statistické ukazatele v roce 2017

Stále více se zdokonaluje koncentrace závažných případů do perinatologického centra. Koncentrování napomáhá dokonalé naplnění organizačních opatření včetně „transportu v děloze“.

Celkové počty nedonošených novorozenců zůstávají obdobné, zvýraznil se však podíl nejzávažnější nezralostní kategorie, kterou představují novorozenci s extrémně nízkou porodní hmotností pod 1 000 gramů. V roce 2017 jsme na Jednotku intenzivní a resuscitační péče přijali a ošetřili 60 těchto dětí.

Zdravotní stav novorozených dětí může být negativně ovlivněn i riziky ze strany matky. Průběžně stoupá průměrný věk rodiček a nemocnost těchto žen, u některých těhotných představuje rizikovost závislost na návykových látkách a špatná životospráva.

Prioritou Neonatologického oddělení FN Brno je snižování nemocnosti a zdravotních následků perinatálních rizik, výsledky péče roku 2017 prokazují v tomto směru úspěšný trend. Další prioritou je snaha o zajištění neustálého kontaktu rodičů s jejich dítětem. Zdravým a donošeným novorozencům toto základní právo a potřebu uspokojujeme již mnoho let. V posledních letech se snažíme rozšířit možnosti společného pobytu matky a dítěte i těm nejzranitelnějším a nejkřehčím miminkům, která přicházejí na svět předčasně nebo se rodí s nejrůznějšími zdravotními komplikacemi.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient