V Uherském Hradišti dojde k obnově části městských hradeb

Úsek starobylých městských hradeb mezi ulicemi Hradební a Kollárova potřebuje opravu. V rámci přípravy projektu bylo zjištěno, že pod zdivem hradby se nachází kamenný základ provedený z přesně opracovaných pískovcových kvádrů a pod tímto základem jsou pozůstatky dřevěného roštu. Tento nález bude po opravách veřejnosti prezentován vytvořením zahloubení ze strany dvora Kollárovy ulice.

Obnova pozůstatků městského opevnění za Klubem kultury byla původně připravována jen v rozsahu opravy stávajícího hradebního zdiva, které dnes vystupuje nad terén. Pro potřeby stanovení přesné technologie opravy, odvlhčení a odvodnění hradebního zdiva byly po obou stranách stavby vykopány sondy. V hloubce 1,2 – 1,5 m pod terénem, v místě provedeného sondážního výkopu bylo překvapivě obnaženo hradební zdivo z přesných obrovských kamenných bloků ve čtyřech vrstvách, které pokračovalo až do hloubky cca 3,5m. To že vnější líc kamenného barokního opevnění měl tuto precizní podobu, se dosud vůbec nevědělo. „Objev považujeme za zcela mimořádný, který si zasluhuje alespoň částečné obnažení nálezu a jeho trvalou prezentaci,“ uvedl městský architekt Aleš Holý.

Obnova této části městských hradeb začne v měsíci dubnu a potrvá až do poloviny měsíce října. Úpravy přijdou na 7,2 milionu korun, z toho 1,75 milionu korun pokryje příspěvek z ministerstva kultury.

Při stavebních úpravách bude odstraněna novodobá cihlová nadezdívka, která byla na barokních hradbách postavena zřejmě v době, kdy na místě současného Klubu kultury stával městský pivovar. Dále dojde k úpravám dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a zpevněných ploch.Zájemci o historii si po dokončení prací budou moci prohlédnout také pískovcové základy, které byly objeveny při sondáži.

„V místě bude vybudováno zabezpečené zahloubení, aby si lidé mohli prohlédnout původní pískovcové kvádrové zdivo, které je patrně z doby první fáze výstavby barokního opevnění do roku 1670. Stav tohoto zdiva je překvapivý “ upřesnil architekt Holý.

Z městských hradeb se naposledy opravovala Matyášova brána a to v roce 2010.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak