Search
Close this search box.

V Třinci mají pacienti nově k dispozici moderní přístrojové vybavení

V rámci realizace projektu „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“ získala třinecká nemocnice moderní přístrojové vybavení pro jednotlivá oddělení. Celkový objem dotace činil cca 52 milionů Kč a byl financován ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR z Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu je zvýšení kvality návazné péče poskytované v Nemocnici Třinec a vytvoření účinného návazného systému péče na regionální úrovni na centra vysoce specializované péče, čímž dojde ke zlepšení systému funkční a udržitelné péče. Zvýšení kvality bude dosaženo modernizací původního přístrojového vybavení, zdravotnických technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech dle Koncepce návazné péče MZ ČR.

K mimořádné obnově došlo mezi jinými na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a to za přibližně 15 milionů Kč. „Nová ventilační technika se skládá ze dvou okruhů přístrojů. První sada přístrojů je určena k resuscitačnímu lůžku a slouží pro kriticky nemocné pacienty k provádění dlouhodobé umělé plicní ventilace, resp. k náhradě funkce nemocných plic, které v důsledku těžké nemoci nebo zranění nejsou schopny po dobu dní až měsíců vykonávat svou normální funkci – dýchání. Těchto přístrojů bylo nakoupeno celkem devět kusů a jsou umístěny a již používány na lůžkách ARO, na pooperačním oddělení a jeden z přístrojů je určen pro nově narozené děti, které tuto péči potřebují, na novorozeneckém boxu, který je umístěn v návaznosti na operační sál, kde jsou prováděny operační porody – Císařské řezy.

Druhá sada přístrojů je určena pro podávání celkových anestezií na operačních sálech, tzv. narkotizační přístroje. Jak z názvu vyplývá, slouží k uvedení a udržování pacienta v narkóze během operačního zákroku a není podstatné, jestli se jedná o operační obor chirurgie, ortopedie, gynekologie, ORL nebo plastické chirurgie,“ říká primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Marian Bárta.

Z důvodu vysokého stáří přístrojů, které dosahovalo 14 až 18 let a neúnosným servisním nákladům byla obnova opravdu nutná. Pro pacienty Třinecka, Jablunkovska a Těšínska to znamená, že jim bude poskytována bezpečnější péče na vyšší úrovni.

Celkový objem dotace projektu s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001498, který je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR z Integrovaného regionálního operačního programu, činí necelých 52 milionů Kč, z toho 85% je dotace ze strukturálního fondu ERDF, 5% činí dotace ze státního rozpočtu a 10% dotace z Moravskoslezského kraje.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

Tvorba webových stránek: Webklient