V soutěži O křišťálovou popelnici skončil Písek druhý

(Aktualizováno před )

V jakém městě či obci mají obyvatelé nejlepší podmínky pro třídění odpadu a kde díky tomu také nejlépe třídí? Na tuto otázku i letos odpověděla celostátní soutěž obcí „O křišťálovou popelnici“. V rámci konference Odpady a obce 2018 v Hradci Králově byl na slavnostním večeru 13. června vyhlášen absolutní vítěz, kterým se stala Litomyšl. Písek skončil v kategorii měst nad 10 tisíc obyvatel druhý. Vyhlašovatelem soutěže je EKO-KOM, a. s..

V celostátním klání se hodnotí dosažené výsledky a míra aktivity v oblasti nakládání s odpadem. Klíčovým kritériem je zpětný sběr využitelných složek, hustota sběrné sítě, poměr směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu nebo další způsoby sběru, a to na základě údajů poskytovaných obcemi v rámci jejich pravidelného výkaznictví. Do systému EKO-KOM je zapojeno celkem 6123 obcí a měst.

„Trochu mne mrzí, že jsme zůstali těstě pod vrcholem, ale určitě je to úspěch, za který se sluší třikrát poděkovat,“ říká Miloslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí. „Děkuji všem Písečákům, kteří třídí odpad a jsou dobrým příkladem svému okolí. Je to především jejich výborný výsledek. Poděkování si zaslouží i vedení města za to, že obyvatelům vytváří podmínky pro efektivní třídění. A děkuji také společnosti EKO-KOM, která v tomto směru velmi účelně motivuje své smluvní obce, aby dlouhodobě snižovaly množství zbytkového komunálního odpadu. Jsem přesvědčen, že v Písku máme všechny předpoklady k tomu, abychom příště byli absolutními vítězi.“

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz