Search
Close this search box.

V příštím roce půjde z rozpočtu o 1,2 miliardy korun více na investice, výrazně posílí i běžná oprava a údržba silnic

Rada Středočeského kraje projednala v pondělí 12. listopadu 2018 návrh rozpočtu na rok 2019. „Ve srovnání s rokem 2018 budeme díky dotacím z evropské unie investovat o 1,2 miliardy korun více, dále dáme o 100 milionů korun více na opravy silnic a až o 330 milionů korun navýšíme rozpočet na dopravní obslužnost. To vše díky vysoké úspěšnosti Středočeského kraje v dotačních řízeních a vyšším daňovým příjmům,“ upozornila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). Definitivní slovo pro schválení rozpočtu na rok 2019 však mají zastupitelé, kteří jej projednají 26. listopadu 2018.

Návrh rozpočtu pro příští rok vychází z plnění rozpočtu v roce 2018. Sestaven je ve výši příjmů 27 328 100,90 tis. korun a výdajů 27 098 613,90 tis. korun. Rozdíl mezi výdaji a příjmy je pokryt zapojením zůstatku hospodaření z roku 2018 ve výši 10 000 tis. korun a snížen o splátky přijatého úvěru kraje ve výši 239 487 tis. korun. Po zapojení tohoto financování je tak zdrojová i výdajová část vyrovnaná a činí 27 338 100,90 tis. korun.

Vzhledem k naplňování daňových příjmů v roce 2018 a daňové predikci Ministerstva financí ČR budou příjmy Středočeského kraje na daních 9,8 miliardy korun, takže oproti schválenému rozpočtu 2018 došlo k jejich navýšení o 10,1 %, tj. o 900 000 tis. korun. „Právě díky tomuto navýšení daňových příjmů bude možné na běžné opravy a údržbu silnic dát oproti roku letošnímu, kdy tyto finanční prostředky činily 1,26 miliardy korun, o 100 milionů korun více. Budou tedy činit 1,36 miliardy korun. Dále bude možné posílit finance na dopravní obslužnost z 2,42 miliardy až na 2,75 miliardy korun, tedy o 330 milionů korun,“ vysvětlil náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011).

Nejdůležitější a nejvýraznější změnou oproti loňskému roku je však podle něho navýšení prostředků pro financování evropských projektů, tj. projektů s finanční spoluúčastí EU (projekty IROP, ITI atd.). „Je to výsledek kvalitní práce Středočeského kraje při čerpání dotací. Patříme ke špičce v České republice. V rozpočtu jsou zatím zahrnuty investice financované dotacemi z EU ve výši ‚jen‘ 1,75 mld. korun. Celkově však počítáme s dotacemi pro rok 2019 ve výši 3-4 miliardy korun. To je 6-8 krát více investic než z vlastních zdrojů. Dobře zvládnutý dotační proces je velkou devizou pro náš kraj. Abychom zůstali špičkou i v dalších letech, zakládáme zcela nový fond, ze kterého budeme podporovat včasnou přípravu dotačních projektů po roce 2021, tj. v dalším finančním období,“ zdůraznil náměstek G. Kovács. Zároveň doplnil, že pro toto financování evropských projektů budou také aktivně využity finanční prostředky z minulých let a vlastní zdroje kraje, tedy finanční prostředky získané nedávným zavedením cash poolingu.

„Dotační fondy, které využívají města a obce nebo sportovní oddíly, navrhneme zastupitelům schválit ve výši 484 milionů korun, což je oproti roku 2018 o 74 milionů korun více,“ upřesnil dále náměstek G. Kovács. K navýšení o 4 miliony Kč došlo u Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na částku 42 milionů Kč a u Středočeského Fondu obnovy venkova o 20 milionů Kč na celkových 120 milionů Kč. Oproti schválenému rozpočtu 2018 byly pro rok 2019 navrženy dva další fondy, a to Středočeský Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP ve výši 30 milionů Kč, a Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství ve výši 20 milionů Kč

Vedení kraje je také pro rok 2019 připraveno na možné vyrovnání se s případným pětiprocentním růstem mezd zaměstnanců kraje a jeho příspěvkových organizací, které je očekáváno na základě nařízení Vlády ČR. A počítáno je i s krytím případného navýšení mezd řidičů veřejné dopravy, k němuž by mohlo dojít po zvýšení minimální mzdy. Pro tento účel je v krajském rozpočtu navrženo 100 milionů korun.

Rozpočet v kapitole doprava činí v návrhu rozpočtu pro rok 2019 celkem 4,38 mld. korun. Oproti roku 2018, kdy byla jeho výše 4,069 mld. korun, byl posílen o 311 milionů korun. Největší část prostředků půjde na zajištění dopravní obslužnosti kraje, a to celkem 2,75 mld. korun. Na provoz Krajské správy a údržby silnic je určeno 1,64 mld. korun.

V oblasti školství jde největší částka na provoz škol a školských zařízení. Celkem pro rok 2019 činí 632,115 mil. korun. V kapitole zdravotnictví je plánováno 705,382 mil. korun a nově jsou posíleny i finanční prostředky na provoz Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, a to ze 467 milionů korun na 505,56 mil. korun. Zlepšením hospodaření oblastních nemocnic se podařilo na rozpočtu ušetřit i tím, že jim není plánováno poskytovat provozní dotace.

Pro oblast cestovního ruchu a na podporu lokálních akcí hodlá kraj využít pro příští rok 16,28 milionů korun. Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR) by měla hospodařit s 31,27 milionu korun, což je o 6,67 milionu korun více než v loňském roce. Středočeské inovační centrum (SIC) by mělo z krajského rozpočtu získat 32,907 milionu korun, tedy o 12,207 milionu korun více než v roce 2018. Na kapitolu regionálního rozvoje je celkem určeno oproti loňským 88,05 milionu korun, 148,349 milionu korun. „K navýšení finančních prostředků v této kapitole došlo také z důvodu přesunu zajištění financování Sportovních center Středočeského kraje a dalších sportovních akcí z Odboru školství na Odbor regionálního rozvoje,“ vysvětlil náměstek G. Kovács.

Kapitola životního prostředí a zemědělství představuje v návrhu rozpočtu stejně jako v roce 2018 celkem 52,075 milionu korun. Z toho připadá například na ekologickou výchovu a osvětu částka 16,2 milionu korun, jako tomu bylo vloni. Suma 15,2 milionu korun půjde na chráněné části přírody a na monitoring ovzduší kraj poskytne opět 1 milion korun.

Zastupitelé se budou tímto návrhem vedení kraje zabývat na svém zasedání 26. listopadu 2018.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Průvodce nakupováním– na co si dát při nákupu oblečení pozor?

Chcete-li být letos in a v pohodlí, musíte si dát při nákupu oblečení, doplňků a obuvi pozor na několik zásadních věcí. Že netušíte, oč se jedná? Nezoufejte a pojďte se inspirovat společně s námi. Na následujících řádcích vám totiž dáme užitečné rady a tipy na to, jak při nákupech oblečení postupovat.

Jak na levnější software? Poradíme!

V dnešním digitálním věku, kdy software tvoří základní stavební kameny našich každodenních pracovních i osobních aktivit, se stává nákup softwarových licencí nezbytností. Jedním z nejvíce

Jak na perfektní stylovou snídani

Během svátečního období mnozí z nás hledají způsoby, jak překvapit a potěšit své hosty.  Perfektní designová snídaně, která kombinuje pohodlí domova s nádechem luxusu, je

Tvorba webových stránek: Webklient