V pražské motolské nemocnici proběhl unikátní zákrok – Hemikorporektomie

Hemikorporektomie – výjimečné řešení, ke kterému se přistupuje až jako k poslední léčebné možnosti, kdy se odstraní celá spodní část těla (celý pánevní pletenec i s kostí křížovou)

Po zásahu elektrickým proudem následovaným pádem z výšky utrpěl Daniel (19) popáleniny krku, trupu a končetin na 25% těla a poranění míchy a páteře. Jeho léčba byla velmi intenzivní a vyžádala si nekončící sled operací. Důvodem veškerých výkonů byl rozvoj dalších a dalších nekróz svalů a měkkých tkání a kostní postižení, tzn. osteomyelitida. Postupně bylo prokázáno, že zánět postihuje celý skelet pánve, tzn. terminální pánevní osteomyelitida. Termín plně vystihuje, že není-li stav řešen radikálně, je konečný a proto byla navržena hemikorporektomie. Operace byla rozdělena do dvou fází: během 1. fáze založil lékaři pacientovi derivace a za 3 týdny bylo možné přistoupit k 2. fázi, tedy k samotné hemikorporektomii. Operační výkon trval 16 hodin a pracovalo na něm 22 lidí ze speciálně sestaveného mezioborového týmu.

Odbornosti operačního týmu:

Rehabilitace-spinální jednotka
Chirurgie
Plastická chirurgie
Urologie
Spondylochirurgie
KARIM – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.
Psychologie
Kardiovaskulární chirurgie
Klinika zobrazovacích metod

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient