V Prachaticích schválili plán podpory aktivního a zdravého stárnutí

Zastupitelstvo města Prachatice 13. 6. 2018 schválilo Plán podpory aktivního a zdravého stárnutí města Prachatice.
Město se tím mohlo přihlásit mimo jiné do kampaně Obec přátelská seniorům 2018, vyhlášené MPSV.

Plán rozvoje pro seniorské politiky – podpory aktivního a zdravého stárnutí na místní úrovni a zapojení do soutěže Obec přátelská seniorům 2018 schválila nejen rada města, ale posléze i jednohlasně zastupitelstvo města. Hlavními body jsou jako v komunitním plánu opatření, která se průběžně realizují, zavádí, chystají, plánují, vyhodnocují.

„Na území ORP Prachatice existuje síť kvalitních sociálních a doprovodných služeb, které směřují k začleňování osob v dlouhodobě nepříznivé životní situaci. Cílem je udržet a podpořit (efektivní) stávající, popřípadě nově vzniklé sociální služby, zajistit jejich kvalitu a dostupnost podle aktuální poptávky zájemců o službu i uživatelů. Poskytování služeb je podpořeno efektivní spoluprací mezi zadavateli a poskytovateli v zajišťování informovanosti a finančních prostředků na poskytované služby, které kladou důraz na prevenci nejen sociálního vyloučení osob, ale i závislosti na sociální službě.“

Současný trend sociálních služeb v České republice podporuje rozvoj, zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb pro seniory především v terénní nebo ambulantní formě. Nahrává tomu i fakt demografického vývoje a stálý nedostatek pobytových sociálních služeb pro seniory. Sociální služby tedy na jedné straně podporují co nejdéle možný pobyt seniora v přirozeném prostředí, na druhé straně zde existuje nebezpeční sociálního vyloučen starších spoluobčanů v jejich domácnostech.

Cílem těchto opatření je věnovat větší pozornost seniorům, kteří žijí doma, jsou však ohroženi samotou a sociálním vyloučením. Aktivity jsou zaměřeny také na podporu organizací, které se těmto činnostem věnují. Důležitou součástí tohoto opatření jsou i aktivy zaměřené na bezpečí seniora, a to nejen ve společnosti, ale i v jeho vlastní
domácnosti.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz