V pondělí začala druhá etapa plánovaných oprav ulic ve Fryštátě

(Aktualizováno před )

V pondělí 27.08.2018 byla zahájena druhá etapa rekonstrukce. Během ní bude uzavřena další část ulice Karola Śliwky. Jedná se o úsek od křižovatky s ulicí Poštovní po křižovatku s ulicí Fryštátská. Rovněž dojde k uzavření ulice Poštovní, kde bude rovněž položen nová povrch. Objízdná trasa do Darkova, na Masarykovo náměstí k tržnici a budově radnice bude vedena po třídě 17. listopadu a ulicích Vydmuchov a Fryštátská. Příjezd k budovám Magistrátu města Karviné „B“ a „C“ bude od 03.09.2018 možný po již zrekonstruované ulici Karola Śliwky ve směru od zimního stadionu.

Zároveň za částečné uzavírky bude probíhat rekonstrukce ulice Lázeňské. Bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh. Doprava bude vedena kyvadlově a řízena světlenou signalizací. Nejprve se začne s opravou pravého jízdního pruhu ve směru k lázním Darkov.

Stavební práce by měly být ukončeny do 30.11.2018.

Z důvodu dokončovacích prací na stavbě kruhového objezdu u zimního stadionu bude uzavřen příjezd na Masarykovo náměstí a zároveň bude uzavřena část ulice Mlýnská. Příjezd na Masarykovo náměstí bude po ulici Karola Śliwky a ulici Svatováclavské. Na ulici Mlýnskou bude příjezd po ulicích Husova a Na Bělidle. Zde budou práce probíhat od 10.09.2018 do 29.10.2018.

Vývoj rekonstrukce:

Od středy 9. května probíhá postupná rekonstrukce Lázeňské, Karola Śliwky, Poštovní a Mlýnské. Jedná se o dlouho očekávanou akci „Rekonstrukce komunikace v centru města Karviné, jako náhrada zrušené komunikace v poddolované části města“. Rekonstrukcí budou postupně dotčeny páteřní části ulic Lázeňská, Karola Śliwky, Poštovní a částečně i ulice Mlýnská. Tato akce bude po několikaletém vyjednávání spolufinancována z dotací prostředků Ministerstva financí ČR.

V rámci realizace bude kompletně opravena asfaltová vozovka, dojde na nové žulové chodníky a výměnu pouličního osvětlení. Současně bude řešeno odvodnění zpevněných ploch a oprava mostu. Chybět nebude ani nová autobusová zastávka u sauny a mnoho dalšího. Rekonstrukce se dotkne i dopravního řešení v lokalitě. Místo stávajících klasických křižovatek ulic Karola Śliwky s Poštovní a Karola Śliwky s Mlýnskou a sjezdem z Masarykova náměstí se dočkáme dvou kruhových objezdů. Zájemce o podrobnosti bude zajímat, že vozovka bude z asfaltu, chodníky z žulové mozaiky řezané ze všech stran 6×6×3 cm a křižovatky i sjezdy budou z žulových kostek 10×10 cm.

Předpokládaná délka kompletní realizace stavby je šest měsíců. Jednotlivé úseky budou rozděleny do dvou etap, přičemž každá by měla trvat zhruba tři měsíce.

Po celou dobu realizace, tzn. půl roku, bude probíhat výluka autobusové dopravy, nicméně po tuto dobu bude zřízena dočasná náhradní autobusová zastávka na ulici Těšínské (dříve Svornosti), konkrétně za mostem Sokolovských hrdinů (v blízkosti bývalé restaurace Šnapka).

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz