Search
Close this search box.

V pondělí proběhlo v Boskovicích Fórum zdravého města

Fórum zdravého města proběhlo v Boskovicích po 3 letech. Tohoto setkání se zúčastnilo 16 občanů. S občany diskutovali zástupci vedení města a pracovníci úřadu.

Fórum zdravého města uvedla starostka Hana Nedomová, stručnou prezentaci o Zdravém městě Boskovice připravila místostarostka Dagmar Hamalová, samotné projednání vedla koordinátorka Národní sítě zdravých měst Dana Diváková. Občané mohli vyjádřit své podněty k tématům, která kopírovala oblasti strategického plánu města.

Přítomní občané města označili 11 problémů, která považovali za významné. Těchto 11 problémů se bude následně ověřovat prostřednictvím veřejné ankety, jejímž cílem je ověřit formulované problémy s co nejširším okruhem veřejnosti. Po vyhodnocení ankety se ověřené problémy předkládají k projednání orgánům města za účelem stanovení úkolů a odpovědnosti za jejich řešení. Další podněty provozního charakteru budou řešeny na příslušných odborech.

Mezi 11 nejpalčivějších problémů byly vybrány následující: Lezecká stěna – letní kino, umístění knihovny v panském dvoře, zbudování klimatizace na MěÚ, zachování osobní dopravy na trase Boskovice-Velké Opatovice, navýšení počtu laviček, rekonstrukce sokolovny – konzultace s uživateli (divadelníci aj.), dostupnost sociálního bydlení, časová dostupnost zdravotnických služeb (rehabilitace, zkrácení dlouhých čekacích dob), skatepark v areálu Červená zahrada, vytvoření studentského klubu, pokračování v prosazování D43.

Anketa, kde se budou moci občané k uvedeným tématům vyjádřit, proběhne do konce května – na webových stránkách města, v Boskovickém zpravodaji, anketní lístky budou k dispozici také v městském informačním středisku.

Fórum zdravého města bylo realizováno formou kulatých stolů, stejnou formou se realizuje také projednávání rozpočtu města. Současně v Boskovicích přibývá veřejných projednání ke konkrétním tématům – v posledním období občané projevili velký zájem např. o témata rekonstrukce ulice Dukelská, Boskovická spojka, Centrální zásobování teplem. Ukazuje se, že veřejná setkání ke konkrétním a aktuálně řešeným tématům se setkávají s větším zájmem ze strany veřejnosti než obecnější témata, jako je rozpočet nebo strategie města. Pro výstupy veřejného fóra bude důležitý zájem občanů o připravovanou anketu, podle počtu zapojených občanů bude výstupům Fóra a ankety přikládána odpovídající váha.

Přehled témat Fóra zdravého města 2015 – za nejpalčivější problémy v roce 2015 označili boskovičtí občané výstavbu knihovny, vybudování klidové zóny v Pilském údolí, snížení rychlosti v ulici Podhradí, zákaz výherně hracích automatů, zvýšení kapacity v MŠ či řešení problematiky pozemní komunikace na Jevíčko kolem železniční trati, dále vybudování skateparku či denního centra pro seniory. Z uvedených témat byla vybrána lokalita a je zpracováván projekt knihovny, byly zakázány výherní hrací automaty, přístavbou mateřské školy byla zvýšena její kapacita. Co se týká komunikace směrem na Jevíčko byla zpracována studie obchvatu města. Pro skatepark byla nabídnuta lokalita Sportparku, tato lokalita byla vyhodnocena jako nevhodná, s tím, že je potřeba skatepark situovat více do centra města. Městu Boskovice se nepodařilo odkoupit pozemky Skautské louky a je navrženo umístit skatepark do areálu Červená zahrada. Co se týká ulice Podhradí a Pilského údolí – je zpracován projekt chodník z ulice Podhradí do Pilské údolí a čeká se na zařazení silnice v Podhradí do oprav Jihomoravského kraje, následně by byl vybudován chodník, který by podpořil pohyb pěších v Podhradí a Pilském údolí. Centrum denních služeb pro seniory není součástí komunitního plánu sociálních služeb Jihomoravského kraje, Jihomoravský kraj nemá zájem otevírat nové sociální služby.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient