V Plzni se otevřela nová služebna Městské policie Plzeň – Doubravka

Ve čtvrtek 20. září byla slavnostně otevřena nová obvodní služebna Městské policie Plzeň – Doubravka v Polední ulici v Lobzích. Slavnostnímu aktu byl přítomen primátor města Plzně pan Martin Zrzavecký, starosta městské obvodu Plzeň 4 Bc. Michal Chalupný, místostarostové MO Plzeň 4 Ing. Zdeněk Mádr a Mgr. David Zrostlík, vedoucí odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Ing. Aleš Průša, velitel Městské policie Plzeň PhDr. Mgr. Karel Mach MSc., MBA, ředitel Městského ředitelství policie Plzeň plk. Mgr. Michal Krejbich, velitel obvodního oddělení policie Plzeň 4 npor. Mgr. Bc. Radovan Sládek a další významní hosté.

Slavnostním přestřižením pásky se završila více jak deset let trvající snaha o umístění doubraveckých strážníků do prostor, kde naleznou trvalé zázemí. V roce 2006 se strážníci přestěhovali ze služebny v Mohylové ulici do objektu nové služebny v Rádiové ulici, který však nebyl ve vlastnictví města Plzně a využívání bylo sjednáno pouze po dobu deseti let. Navíc díky své velikosti ani neumožňoval podstatně navýšit počet strážníků. „Hlavním důvodem bylo vytvořit dobré zázemí strážníkům tak, aby mohli kvalitně vykonávat svoji práci. Jedním z hledisek, proč byla služebna umístěna do této lokality, je to, že nyní bude pokryta dohledem městských strážníků i státních policistů celá Doubravka od Polední po Hřbitovní ulici, kde se nachází obvodní oddělení státní policie,“ uvedl plzeňský primátor Martin Zrzavecký.

Po dlouhé době hledání, přišlo vedení městského obvodu Plzeň 4 s nápadem, který se ukázal jako nejlepší možné řešení pro všechny strany. Nová služebna vznikla rekonstrukcí budovy bývalého výměníku za přispění Magistrátu města Plzně a Plzeňské teplárenské a.s. Strážníci budou i nadále vykonávat nepřetržitou službu v městském obvodě Plzeň 4. Novou služebnou nezískají jen potřebné zázemí, ale budou mít k dispozici i nové technologie, které doposud chyběly. Jde například o monitorovací místnost kamerového systému, jehož využívání přispěje k větší bezpečnosti v obvodě. Budova poskytne místo i pracovníkům z Odboru analýzy a prevence kriminality Městské policie Plzeň, výstrojnímu skladu plzeňských strážníků, ale své zázemí zde najdou i řidiči PMDP. Samozřejmostí je bezbariérový přístup pro veřejnost.

Po slavnostním aktu byly prostory nově zrekonstruované budovy zpřístupněny veřejnosti.

Rekonstrukce služebny očima zhotovitele: „Nejzajímavější bylo vložení nového ocelového stropu do prostoru bývalé posilovací stanice vodáren. Díky tomu se zvětšila užitná plocha půl století starého objektu. Ten byl podle provedení stavěn zřejmě v akci Z, tedy víceméně brigádnicky. Znamenalo to řešit nerovnosti zdiva, podlah i střechy,“ říká Petr Píža, ředitel oblasti Plzeň Jih společnosti Swietelsky stavební, která ho rekonstruovala.

Komplikací bylo množství betonových šachet a základů právě v posilovací stanici, které bylo nutné odstranit. Firma si přitom musela poradit i s demontáží funkčního vodovodu, který dočasně nahradila stometrovým pozemním vedením, aby lidé nepřišli o teplou vodu. „To ale ke stavařině patří, stejně jako dodatečné změny v projektu. Tím se ještě podařilo do výměníku vestavět denní místnost pro řidiče dopravního podniku města. Jsme rádi, že oni, městská policie i Plzeňané ze čtvrté městské části dostali zajímavou budovu.“ dodal Petr Píža.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak