Search
Close this search box.

V Pelhřimově se konaly velkolepé oslavy stoletého výročí republiky

Neděle 28. října 2018 byla v Pelhřimově dnem velkých oslav a připomínky 100. let od vzniku samostatné Československé republiky. Tuto událost si připomněli hned ráno i návštěvníci mše svaté v kostele sv. Bartoloměje, kde mimo jiné zazněla prosba o uzdravení bolavých míst v historii naší vlasti a na závěr věřící zazpívali společně s doprovodem varhan státní hymnu.

Slavnostní zasedání Rady města
Odpoledne se uskutečnilo slavnostní zasedání Rady města Pelhřimova. V úvodu jeho slavnostní části promluvili místostarostové města Ladislav Med a Josef Koch. Tématem společného setkání byla přednáška a diskuze s významnými pelhřimovskými osobnostmi, které hovořily o historii Pelhřimova v roce 1918 a věnovaly se událostem vzniku samostatného Československa v našem městě. První porevoluční starosta a historik Jan Tomášek, který stál v čele Pelhřimova v letech 1990 až 1994, mimo jiné představil dvě velmi významné osobnosti a události. Přiblížil Václavskou prosebnou mši děkana Františka Bernarda Vaňka za dosažení samostatného státu, při níž F. B. Vaněk kázal o svatováclavské symbolice v dobách pro český národ nejtěžších, a o tom, jak od této události začali nosit sokolové a studenti provokativně připnuté slovanské trikolory. Dále připomenul celonárodního hrdinu, vůdce československých legií na Rusi plukovníka Josefa Jiřího Švece, který náležel k propagátorům sokolské myšlenky. Ten se u vojska snažil zabránit jeho demoralizaci, bohužel po neúspěchu ukončil svůj život sebevraždou. Připomínkou tragédie českého legionáře je pamětní deska medailéra Josefa Šejnosta, která je umístěna na budově bývalého gymnázia v Růžové ulici. Poté ředitel Státního okresního archivu Pelhřimov PhDr. Zdeněk Martínek, CSc. nastínil mimo jiné události 28. října 1918, kdy během dopoledne dorazily do Pelhřimova neurčité zprávy o kapitulaci Rakouska – Uherska a poté už v 15.06 přišla na železniční stanici telegrafická zpráva od poslance Zahradníka, která mluvila o vyhlášení československého státu před sochou sv. Václava i o odstraňování odznaků monarchie. Oficiální oslavy se konaly 29. října, přičemž občané provolávali „Zdar“ mladé republice. Dále PhDr. Martínek uvedl, že s vyhlášením samostatného státu a ukončením války bylo velmi důležité zajistit pořádek a stabilizaci poměrů. Šlo o zabezpečení chodu města a okresu, jehož byl Pelhřimov sídlem, proto pak vnikl okresní národní výbor.

Oslavy na náměstí
Před třetí hodinou odpoledne vyrazil od KD Máj průvod mažoretek, hudebníků, skautů, zástupců spolků a občanů s trikolórami a vlajkami, který s hudbou a zpěvem prošel ulicemi na náměstí. Tam se pak odehrával hlavní odpolední program, jehož hlavní myšlenkou bylo poděkovat těm, kteří se zasloužili o blaho města a vyjádřit hrdost na naši vlast. V úvodu oficiální oslavy pozdravil přítomné z okna radnice starosta města František Kučera, který pak ocitoval telegram s provoláním Národního výboru o tom, že samostatný československý stát vstoupil v život, jenž přednesl k občanům právě před sto lety, při příležitosti vzniku republiky, jeho předchůdce starosta František Fára. Tuto událost připomíná na zdi čp. 1 pamětní deska od pelhřimovského rodáka Jana Třísky z roku 1926.

Po státní hymně pak program pokračoval vystoupeními, při nichž představitelé města na pódiu veřejně poděkovali osobnostem, které se v minulosti zasloužily o rozkvět a dobré jméno města. Poděkování a dary převzali olympijský vítěz ve střelbě Jan Kůrka, pokračovatelé rodu Jana Matějky (zakladatel firmy, z níž vzešel současný Agrostroj), pokračovatelé rodu prof. Josefa Dobiáše (historik, autor monumentálního díla Dějiny královského města Pelhřimova), dále zástupci Matice Křemešnické, která pečuje o odkaz Františka Bernarda Vaňka (kněz, spisovatel, zakladatel Chrámového družstva a velký vlastenec), Jaroslav Benda (současný renomovaný restaurátor) a zástupci rodiny Lipských (slavný umělecký rod, nejznámější jsou Vilém – divadelník, jeho synové Oldřich – režisér a Lubomír – herec, po němž je pojmenováno pelhřimovské divadlo).

Účastníkům byla dále slavnostně představena nová kniha Pelhřimov za války, jejímž autorem je už zmiňovaný F. B. Vaněk, a český národní strom – lípa, která byla druhý den vysazena v Městských sadech.

Jednotlivá vystoupení střídaly projekce historických dokumentů, písně Nadi Urbánkové, folklórní ukázky souborů Stražišťan a Trnávka, vystoupení mažoretek, hudba Rafa a Taksíka, nechyběl dort v podobě vlajky, který byl rozkrájen pro návštěvníky a další zajímavosti.

Debata historiků u kulatého stolu
Večer se pak uskutečnila v divadle L. Lipského debata u kulatého stolu, která se týkala vzpomínek pamětníků událostí 1. světové války a vzniku republiky. Program společně uvedli starosta města František Kučera a ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov Mgr. Ondřej Hájek. Účastníci PhDr. Zdeněk Martínek, CSc., Mgr. Lubomír Anděl, PhDr. Miroslava Kvášová a Jan Tomášek mezi sebou uvítali i vzácného hosta z Polska – paní Elżbietu Lang z historického muzea města Krakova, která přiblížila osudy polské umělecké rodiny Korpalových, vysídlené z Polska do Pelhřimova na začátku 1. světové války. Úplný závěr večera pak patřil promítání unikátního filmu Stavitel chrámu, který vznikl v roce 1919 a byl jedním z prvních filmů natočených v samostatné Československé republice, které měly úspěch i v zahraničí. Dramatický němý film na motivy pověsti o staviteli katedrály sv. Víta Petru Parléřovi doprovodila svou hudbou živá kapela, takže výsledný zážitek byl opravdu působivý.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient