V Pelhřimově se konaly velkolepé oslavy stoletého výročí republiky

Neděle 28. října 2018 byla v Pelhřimově dnem velkých oslav a připomínky 100. let od vzniku samostatné Československé republiky. Tuto událost si připomněli hned ráno i návštěvníci mše svaté v kostele sv. Bartoloměje, kde mimo jiné zazněla prosba o uzdravení bolavých míst v historii naší vlasti a na závěr věřící zazpívali společně s doprovodem varhan státní hymnu.

Slavnostní zasedání Rady města
Odpoledne se uskutečnilo slavnostní zasedání Rady města Pelhřimova. V úvodu jeho slavnostní části promluvili místostarostové města Ladislav Med a Josef Koch. Tématem společného setkání byla přednáška a diskuze s významnými pelhřimovskými osobnostmi, které hovořily o historii Pelhřimova v roce 1918 a věnovaly se událostem vzniku samostatného Československa v našem městě. První porevoluční starosta a historik Jan Tomášek, který stál v čele Pelhřimova v letech 1990 až 1994, mimo jiné představil dvě velmi významné osobnosti a události. Přiblížil Václavskou prosebnou mši děkana Františka Bernarda Vaňka za dosažení samostatného státu, při níž F. B. Vaněk kázal o svatováclavské symbolice v dobách pro český národ nejtěžších, a o tom, jak od této události začali nosit sokolové a studenti provokativně připnuté slovanské trikolory. Dále připomenul celonárodního hrdinu, vůdce československých legií na Rusi plukovníka Josefa Jiřího Švece, který náležel k propagátorům sokolské myšlenky. Ten se u vojska snažil zabránit jeho demoralizaci, bohužel po neúspěchu ukončil svůj život sebevraždou. Připomínkou tragédie českého legionáře je pamětní deska medailéra Josefa Šejnosta, která je umístěna na budově bývalého gymnázia v Růžové ulici. Poté ředitel Státního okresního archivu Pelhřimov PhDr. Zdeněk Martínek, CSc. nastínil mimo jiné události 28. října 1918, kdy během dopoledne dorazily do Pelhřimova neurčité zprávy o kapitulaci Rakouska – Uherska a poté už v 15.06 přišla na železniční stanici telegrafická zpráva od poslance Zahradníka, která mluvila o vyhlášení československého státu před sochou sv. Václava i o odstraňování odznaků monarchie. Oficiální oslavy se konaly 29. října, přičemž občané provolávali „Zdar“ mladé republice. Dále PhDr. Martínek uvedl, že s vyhlášením samostatného státu a ukončením války bylo velmi důležité zajistit pořádek a stabilizaci poměrů. Šlo o zabezpečení chodu města a okresu, jehož byl Pelhřimov sídlem, proto pak vnikl okresní národní výbor.

Oslavy na náměstí
Před třetí hodinou odpoledne vyrazil od KD Máj průvod mažoretek, hudebníků, skautů, zástupců spolků a občanů s trikolórami a vlajkami, který s hudbou a zpěvem prošel ulicemi na náměstí. Tam se pak odehrával hlavní odpolední program, jehož hlavní myšlenkou bylo poděkovat těm, kteří se zasloužili o blaho města a vyjádřit hrdost na naši vlast. V úvodu oficiální oslavy pozdravil přítomné z okna radnice starosta města František Kučera, který pak ocitoval telegram s provoláním Národního výboru o tom, že samostatný československý stát vstoupil v život, jenž přednesl k občanům právě před sto lety, při příležitosti vzniku republiky, jeho předchůdce starosta František Fára. Tuto událost připomíná na zdi čp. 1 pamětní deska od pelhřimovského rodáka Jana Třísky z roku 1926.

Po státní hymně pak program pokračoval vystoupeními, při nichž představitelé města na pódiu veřejně poděkovali osobnostem, které se v minulosti zasloužily o rozkvět a dobré jméno města. Poděkování a dary převzali olympijský vítěz ve střelbě Jan Kůrka, pokračovatelé rodu Jana Matějky (zakladatel firmy, z níž vzešel současný Agrostroj), pokračovatelé rodu prof. Josefa Dobiáše (historik, autor monumentálního díla Dějiny královského města Pelhřimova), dále zástupci Matice Křemešnické, která pečuje o odkaz Františka Bernarda Vaňka (kněz, spisovatel, zakladatel Chrámového družstva a velký vlastenec), Jaroslav Benda (současný renomovaný restaurátor) a zástupci rodiny Lipských (slavný umělecký rod, nejznámější jsou Vilém – divadelník, jeho synové Oldřich – režisér a Lubomír – herec, po němž je pojmenováno pelhřimovské divadlo).

Účastníkům byla dále slavnostně představena nová kniha Pelhřimov za války, jejímž autorem je už zmiňovaný F. B. Vaněk, a český národní strom – lípa, která byla druhý den vysazena v Městských sadech.

Jednotlivá vystoupení střídaly projekce historických dokumentů, písně Nadi Urbánkové, folklórní ukázky souborů Stražišťan a Trnávka, vystoupení mažoretek, hudba Rafa a Taksíka, nechyběl dort v podobě vlajky, který byl rozkrájen pro návštěvníky a další zajímavosti.

Debata historiků u kulatého stolu
Večer se pak uskutečnila v divadle L. Lipského debata u kulatého stolu, která se týkala vzpomínek pamětníků událostí 1. světové války a vzniku republiky. Program společně uvedli starosta města František Kučera a ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov Mgr. Ondřej Hájek. Účastníci PhDr. Zdeněk Martínek, CSc., Mgr. Lubomír Anděl, PhDr. Miroslava Kvášová a Jan Tomášek mezi sebou uvítali i vzácného hosta z Polska – paní Elżbietu Lang z historického muzea města Krakova, která přiblížila osudy polské umělecké rodiny Korpalových, vysídlené z Polska do Pelhřimova na začátku 1. světové války. Úplný závěr večera pak patřil promítání unikátního filmu Stavitel chrámu, který vznikl v roce 1919 a byl jedním z prvních filmů natočených v samostatné Československé republice, které měly úspěch i v zahraničí. Dramatický němý film na motivy pověsti o staviteli katedrály sv. Víta Petru Parléřovi doprovodila svou hudbou živá kapela, takže výsledný zážitek byl opravdu působivý.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.