V Ostravě vyšla kniha o historii židovského obyvatelstva města

Knihu v anglickém jazyce pojednávající o historii židovského obyvatelstva Ostravy představili a uvedli 27. června na český trh ve foyer ostravské radnice její autoři a náměstek primátora pro kulturu Zbyněk Pražák. Součástí publikace jsou portréty nejzajímavějších a nejvýznamnějších židovských rodin z Ostravy.

Kniha má název Ostrava and its Jews: Now No-One Sings You Lullabies, v českém překladu Ostrava a její Židé: Nyní vám už nikdo nezpívá ukolébavky. Ve Velké Británii a v USA ji vydalo nakladatelství Valentine Mitchell. Autory jsou Hana Šústková, Libuše Salomonovičová a David Lawson, kteří podklady vyhledávali plných 15 let. Její vydání finančně podpořilo město Ostrava.

„Chtěla jsem především našim krajanům v zahraničí přiblížit jejich kořeny. Navíc historie židovského obyvatelstva Ostravy byla doslova bílým místem, přestože židovská komunita měla velký význam pro rozvoj Ostravy,“ řekla Libuše Salomonovičová. „Před rokem 1939 žilo v Ostravě deset tisíc Židů, po válce se jich vrátilo pouhých dvě stě. Podklady jsme vyhledávali v matrikách, živnostenských rejstřících, sčítacích operátech a dalších podkladech. Snažili jsme se zjistit, kdo přežil holocaust,“ popsala další z autorek Hana Šústková. David Lawson poté popsal význam židovských obyvatel pro Ostravu.

Kdo má o knihu zájem, může si ji koupit v Univerzitním knihkupectví v Mlýnské ulici 5.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz