Search
Close this search box.

V Olomouci proběhlo výroční shromáždění městské policie

V pátek 16. března 2018 proběhlo již tradiční setkání Městské policie Olomouc ve velkém sále magistrátu města v Hynaisově ulici. Součástí bylo zhodnocení činnosti za uplynulý rok 2017 a zejména ocenění nejlepších zaměstnanců. Po úvodním zahájení již pokračoval ředitel Městské policie Olomouc Mgr. Pavel Skalický v samotném hodnocení předchozího roku. Zde kromě všeobecného zhodnocení, shrnul i činnosti pořádkové a dopravní služby, preventivní informační skupiny, kamerového systému a vnitřní služby. Na samotný závěr ředitel poděkoval všem strážníkům a civilním zaměstnancům za jejich odvedenou práci.

Poté si vzal slovo primátor města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., který poděkoval strážníkům za jejich práci a současně kladně vyhodnotil přístup strážníků v terénu k problematice statické dopravy a veřejného pořádku. Dále zhodnotil rok 2017 z pohledu participace zejména na bezpečnostních opatřeních, ale i spolupráce při standardním výkonu služby vedoucí Územního odboru Olomouc Policie České republiky plk. Mgr. Jiří Musil, MBA. Jako poslední vyzdvihl práci strážníků Mgr. Petr Hroch, předseda Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost při Radě města Olomouce. Díky své profesi psychologa dokázal při svém vystoupení všem přítomným velmi názorně nastínit důležitost pozitivních vztahů při jednání s občany a vnímání pocitu bezpečí na území města.

Další část již byla věnována samotnému ocenění zaměstnanců Městské policie Olomouc. Z rukou ředitele městské policie a pana primátora převzalo dvaadvacet zaměstnanců odznaky věrnosti za trvání pracovního poměru v délkách 10, 15, 20 a 25 let. V kategorii „Zaměstnanec roku 2017“ a „Strážník roku 2017“ bylo oceněno celkem šest zaměstnanců MPO.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient