Search
Close this search box.

V Novém Jičíně otevřeli novou bezplatnou právní poradnu

Město Nový Jičín připravilo pro občany města Nového Jičína, kteří potřebují právní pomoc v oblasti dluhů a exekucí, bezplatný právní servis (konzultace) advokáta. Advokát zajistí občanům města základní právní pomoc v tomto rozsahu:

– zajištění odborného právního poradenství a právních konzultací v rozsahu generální právní praxe advokáta;
– provedení orientačního testu insolvence pro případ předlužení;
– soupis žádostí o osvobození od soudních poplatků;
– soupis žádostí o ustanovení právního zástupce u soudu;
– soupis žádostí o ustanovení právního zástupce určeného Českou advokátní komorou;
– soupis žádostí o splátkový kalendář v rámci exekucí;
– soupis žádostí o odklad exekuce;
– soupis návrhů na zastavení exekuce;
– soupis jednoduchých podání, žádostí, návrhů, žalob a listin, pokud jejich zpracování nepřekročí délku 20 min.

Bezplatný právní servis (konzultace) v max. rozsahu 20 min pro jednoho klienta bude poskytován 1x měsíčně v pondělí 23.4., 21.5., 18.6., 9.7., 27.8., 17.9. a 22.10.2018 v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kanceláři č. 15 Městského úřadu Nový Jičín na ul. Divadelní 8 (1. NP), v Novém Jičíně (budova sídla Městské policie Nový Jičín).

Na bezplatný právní servis (konzultace) se občan města musí vždy předem objednat telefonicky na telefonním čísle 556 768 226 (556 768 227) nebo osobně v kanceláři č. 205, 2. NP, budova Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín. Objednávka bude vždy na předem dohodnutý den a čas.

Neobjednaným občanům města nebo osobám, které nemají trvalý pobyt na území města Nový Jičín, nebude bezplatný právní servis poskytován.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient