V novém domově důchodců budou poskytovat i služby pro veřejnost

Vedení vyškovské radnice je v případě budoucnosti objektu bývalé zdravotnické školy rádo, že architekti přišli s návrhem, který vhodně zapadá do kontextu Dědic. Od začátku, kdy původní majitel Jihomoravský kraj ustoupil od záměru vybudovat v místě komunitní bytový dům, prohlašovalo, že chce jít cestou seniorského bydlení.

Seniorských lůžek je totiž výrazný nedostatek. „Ačkoliv byla celá transakce s převodem nemovitosti definitivně ukončena až v únoru 2018, už na přelomu léta a podzimu předchozího roku jsme pečlivě sbírali informace týkající se seniorského bydlení. Cesta zajištění této služby pro starší generace je podle našeho názoru s ohledem na stárnutí populace správná. Naše společnost si starší generace musí vážit a pomáhat jí, problémů, které na ni doléhají, je už tak dost,“ zdůraznil místostarosta města Břetislav Usnul.

Vedení města má tak v rukou ideální objekt, který nabízí možnost vybudovat ve Vyškově domov pro seniory se čtyřiadvacetihodinovou zdravotní péčí. „Je zřejmé, že charakter zařízení v Dědicích bude specifický. Klienti budou z větší části zcela odkázaní na personál a bohužel v poslední fázi svého života. Půjde tak o lidi na sklonku jejich života, o které se již vzhledem k charakteru jejich onemocnění nemůže rodina postarat, ale chce je nechat důstojně dožít. Ať se nám to líbí, nebo ne, takových lidí přibývá. Tak to bohužel je,“ zmínil místostarosta Vyškova Karel Jurka.

Zástupci radnice znovu zmínili i plán výstavby domu s pečovatelskou službou, kdy se dlouhodobě uvažuje o Albrechtově ulici. „Rádi bychom tam měli objekt, do kterého budou naopak směřovat lidé, kteří si zajdou do města, do parku, budou svým způsobem soběstační. K tomu účelu je Albrechtova naprosto ideální,“ sdělil místostarosta Usnul.

Vedení radnice znovu připomíná, že město počítá i s občanskou vybaveností. „Jsme rádi, že se naše návrhy a podněty ve studii objevily. Věřím, že plánovaný záměr a podoba potěší všechny Vyškovany,“ řekl starosta města Karel Goldemund.

Upřesnil, že v případě služeb je ještě na dalším zvážení, o které by se přesně jednalo. Místostarosta Jurka navázal, že kapacita stávajícího objektu je 16 tisíc kubíků. „V prvním nadzemním podlaží počítáme s prostory služeb pro širokou veřejnost. Přesto služby jako kadeřník nebo lékárna zaplní jen zlomek objektu, zbytek by s ohledem na jeho velikost zůstal nevyužitý. Proto se potvrzuje, že objekt lepší využití než domov důchodců nenabízí,“ připojil se místostarosta Jurka. Připomněl, že například pobočku Knihovny Karla Dvořáčka bylo nutné v Dědicích před několika lety zrušit, protože o ni mezi lidmi nebyl zájem.

Zástupce radnice rovněž těší, že rozpracování vizualizace respektuje půdorys původní budovy. „Nijak výrazně tak nenarušujeme náměstíčko, z návrhů je jasně vidět, že zůstane zachované. Navíc ho ještě zvelebíme,“ upozornil starosta Goldemund.

Problematickou kapitolou by bylo také parkování. U domu služeb nebo klasického bydlení by se totiž jednalo o obrovský nárůst parkovacích míst. „Naopak náš záměr umožňuje jiné přepočty parkovacích stání, která budou vesměs určená personálu a návštěvám klientů. V jiném případě by mělo město s parkováním v podstatě neřešitelný problém,“ prohlásil místostarosta Usnul.

Město objekt koupilo poté, co o něj přestal mít kraj zájem. Vedení Vyškova se v nově nastavené situaci obávalo spekulantů, kteří by bývalou školu koupili a nastěhovali do ní problémové lidi. „Hrozba proměny v sociální ubytovnu byla reálná. Tomu jsme odkupem zabránili. V případě dalšího osudu budovy jsme dospěli ke dvěma variantám, zastupitelé se pro jednu rozhodli. A tu jsme nyní rozpracovali, což byl úkol od zastupitelstva. Jak už jsme několikrát avizovali, současný stav jednoduše nelze pro novou funkci využít. Pořád jsme na úrovni studie, která prokazuje využitelnost a provozní náklady. Stále máme za to, že vedení města v dané otázce Vyškovanům investici do sektoru seniorského bydlení dlouhodobě dluží, Vyškov ji potřebuje,“ uzavřel starosta Goldemund.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak