V Novém Boru proběhly oslavy 100. výročí vzniku Československa

Sté výročí obnovení samostatného státu si v neděli 28. října připomněli lidé v Novém Boru. U příležitosti výročí proběhla v kostele sv. Ducha slavnostní bohoslužba za účasti představitelů města, zástupců novoborských skautů, Aktivních záloh ČR a malých dobrovolných hasičů.

Ve svém projevu starosta Nového Boru Jaromír Dvořák vyzdvihl význam vzniku samostatného Československa. Zároveň připomněl, že ne všude vznik samostatného Československa přivítali. To byl případ i Nového Boru, tehdejší Haidy, v níž převažovali němečtí obyvatelé.

„I proto se nejvýznamnější výroční den mladé republiky zprvu připomínal jen na půdě české školy a na oslavách české menšiny v hostinci u Kultů. Německé obyvatelstvo z velké části tento den ignorovalo a stejně tak se chovala až do roku 1934 i městská radnice. Až o rok později, v roce 1935, po změně situace na borské radnici, se poprvé sešli obyvatelé města na náměstí a veřejně oslavili obnovení samostatného státu,“ popsal Jaromír Dvořák.

Po jeho projevu zazněla státní hymna v podání pěveckého sboru ze ZŠ nám. Míru a následoval vzpomínkový akt u památníku válečných obětí.

Nejvýznamnější osobnost první republiky T. G. Masaryka uctil odpolední vzpomínkový akt u památníku T.G.M. u ZŠ U Lesa, který doprovodili hudebním vystoupením učitelé novoborské základní umělecké školy.

Oslavy vyvrcholily večerním koncertem ve zcela zaplněném městském divadle, který současně uzavíral sedmnáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica. Slavnostní večer zahájili společně starosta města Jaromír Dvořák a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Zdůraznění významu připomínaného historického mezníku a připomenutí Masarykových myšlenek doprovodilo i čestné ocenění významné osobnosti novoborského historika PhDr. Vladislava Jindry. Hudební program byl věnován cele Antonínu Dvořákovi. Interpretačně brilantní exkurz do kvintetní části jeho tvorby plný živelnosti, radosti a vřelosti festivalovému publiku zprostředkovalo československé obsazení – Pavel Haas Quartet posílený v první polovině o violistu Pavla Nikla a v druhé o fenomenálního klavíristu Lukáše Vondráčka. Pocta české hudbě byla zdařilou hudební tečkou festivalu i důstojnou poctou české státnosti a republice.

U příležitosti oslav 100. výročí město Nový Bor vydalo knihu historických fotografií „Nový Bor v letech první Československé republiky 1918-1938“. Prvních dvacet let existence samostatného státu dokumentují pohlednice, fotografie i písemný materiál.

Kniha vznikla zejména přičiněním městského patriota a historika PhDr. Vladislava Jindry a také díky sběratelům a majitelům pohlednic a fotografií, kteří tyto vzácné materiály darem poskytli městu Nový Bor k publikování. Společnou snahou autorů bylo vybrat do publikace materiály, se kterými neměla veřejnost dosud příležitost k seznámení.

Slavnostní křest nové knihy proběhne v úterý 13. listopadu 2018 od 17:00 hodin v Navrátilově síni (T. G. Masaryka 45).

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz