Search
Close this search box.

V Lounech proběhne rekonstrukce střechy plaveckého pavilonu

O nutnosti rekonstrukce části objektu plaveckého pavilonu bylo rozhodnuto v roce 2015. První projektová dokumentace, zadaná přímo ředitelkou ZŠ Prokopa Holého, byla odboru správy majetku odevzdána v 04/2016, zahrnovala pouze výměnu podhledu vč. hydroizolace a zateplení nad místností bazénu, nástavbu zastřešení nad zázemím bazénu, zateplení střechy nad strojovnou vzduchotechniky, vyzdívky a osazení nových oken místo polykarbonátové výplně v místnosti bazénu a zateplení stropu nad technickým podlažím.

Akce byla zařazena do rozpočtu města na rok 2017, kdy bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, nicméně pro nedostatek uchazečů o veřejnou zakázku a dále kvůli vyšším nabídkovým cenám oproti rozpočtu projektanta bylo výběrové řízení zrušeno. Ukázalo se, že stav konstrukce je v mnohem horším stavu, než byl původní předpoklad projektanta. Proto město nechalo zpracovat stavebně-technický průzkum konstrukce střechy. Na základě výsledků průzkumu zadalo město změnu projektu, která nově řeší i výměnu vrchního pláště a sanaci nosné konstrukce střechy – ocelových příhradových vazníků.

Degradační procesy nosné konstrukce a vrchního pláště tvořeného trapézovými plechy s betonovým krytem byly způsobeny dlouholetou nefunkční vzduchotechnikou a nefunkčním odizolováním střešního prostoru od prostoru bazénu. Po výměně vzduchotechniky v roce 2017 zůstal stále problém odizolování. Bazénové prostředí je silně agresivní a došlo tak ke stejným degradačním procesům jako u již zdemolované bazénové haly.

Po aktualizaci projektové dokumentace město vypsalo výběrové řízení, kdy opět obdrželo pouze jedinou nabídku od společnosti PETROM STAVBY, a.s. Nabídka činila 7.873.126 Kč bez DPH oproti rozpočtu dle projektu ve výši 6.144.966 Kč bez DPH. Výsledek výběrového řízení byl postoupen ke schválení radě města. Vzhledem ke stále se opakujícím výběrovým řízením, nedostatečnému zájmu uchazečů o tuto zakázku, zhoršujícímu stavu konstrukce střechy, kdy již hrozil propad vrchního pláště zejména v zimních měsících a k možnému vzniku škody na nezávadném a neporušeném majetku, rada města výsledek schválila.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient