V Liberci se jednalo o ochraně jazyků menšin

Se zástupci národnostních menšin žijících v regionu se ve středu na více místech v Liberci setkali delegáti Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

Pracovníci sekretariátu charty, jmenovitě Matthew MacIver, bývalý učitel skotského galského jazyka ve Velké Británii, Mahulena Hofmannová za Českou republiku, Andrea Willi z Lichtenštejnska a spolupracovník Csaba Pákozdi, se zajímali o to, jak se zdejším menšinám daří jejich jazyk uchovávat pro další generace.

„Delegáti pravidelně přijíždějí do zemí, které ratifikovaly chartu. Navazují kontakty se zástupci těch, kteří hovoří menšinovými jazyky a vytváří si obrázek o tom, jak Česko pomáhá tyto jazyky chránit jako součást kulturního bohatství země. Mezi tyto jazyky chráněné chartou například také romština. Zajímá nás, jakým způsobem se používá jako mateřský jazyk ve školách nebo školkách, jestli státní instituce dělají něco pro její rozvoj,“ vysvětlila Mahulena Hofmannová.

Série schůzek začala dopoledne v libereckém sídle Svazu Němců, kam zavítal také primátor Tibor Batthyány a kde přišla řeč mj. na možnosti výuky dětí v německém jazyce. Podle primátora je v tomto ohledu Liberec oproti většině českých měst napřed. „Na úrovni základního i předškolního vzdělávání nám skvěle funguje spolupráce s německými partnerskými městy Augsburgem a Žitavou, a navíc už máme i tolik potřebný navazující stupeň pro středoškoláky, kteří mohou ve výuce v německém jazyce plynule pokračovat na Gymnáziu F. X. Šaldy. Je to dáno tím, že dobře známe svou historii, Němců si vážíme a bereme je jako partnery. V našem městě zkrátka nevnímáme němčinu jako minoritní jazyk, ale jako jazyk světový, a jeho výuku, včetně výuky v samotném německém jazyce, plně podporujeme,“ konstatoval primátor Tibor Batthyány.

Členové delegace se odpoledne přesunuli do Komunitního střediska Kontakt na setkání se zástupci Romů za účasti náměstka primátora Ivana Langra. Mluvilo se o možnostech vzdělávání Romů a studia nebo o používání romského jazyka v rodinách.

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků je dokument přijatý v roce 1992 některými členskými státy Rady Evropy. Zavazuje státy k přijetí opatření na ochranu menšinových jazyků a na ochranu práva občanů tyto jazyky užívat. Státy, vázané touto chartou, mají umožnit užívání chartou chráněných jazyků např. při styku s úřady, ve školách a v médiích.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak