V Liberci proběhne rekonstrukce ulice České mládeže

Od 1. července 2018 započne rekonstrukce silnice III. třídy č. 2784, ulice České Mládeže. Liberečané, návštěvníci Liberce, ale i zaměstnanci z průmyslové zóny budou muset využívat náhradní objízdné trasy.

Počínaje prvním červencem bude zahájena rekonstrukce ulice České mládeže, po které následně bude obnoven více jak jeden kilometr silnice s označením III/2784, a to včetně dvou kruhových objezdů a systému odvodnění.

Z tohoto důvodu dojde v úseku mezi mimoúrovňovou křižovatkou České mládeže I/35 a okružní křižovatkou ulic Kubelíkova x České mládeže k zjednosměrnění, a to ve směru od průtahové silnice I/35 na Ještěd. Objízdná trasa bude vedena po ulicicíh Průmyslová – Heyerovského – Puškinova a Minkovická.

Veškerá dopravní omezení jsou plánována až do 14. října 2018, kdy by měla být rekonstrukce vozovky ukončena a uzavírky odstraněny. “Neděláme si ambice, že to řidičům nezpůsobí komplikace. Je to samozřejmě zásah do páteřní komunikace Liberce, kde právě v tomto úseku projede obousměrně za 24 hodin bezmála sedmnáct tisíc vozidel. Naší snahou je veřejnost s předstihem o této situaci informovat. Připravili jsme i leták, který je každému k dispozici na stránkách Policie ČR ke stažení. Je samozřejmé, že uzavírka části silnice kvůli rekonstrukci způsobí i kolony v dopravě, zejména v inkriminovaných časech, tedy brzy ráno, odpoledne i ve večerních hodinách. Řidiči by tedy měli počítat s minimálně 30ti minutovým zdržením,” informoval krajský policejní ředitel plukovník Husák.

Dopravní komplikace lze očekávat na křižovatkách:

-okružní křižovatka silnice I/35 x ulice České Mládeže u ČSAD
-okružní křižovatka ulice České mládeže x Kubelíkova
-řidiči vyjíždějící na silnici I. třídy č. 35 z Průmyslové zóny JIH musí z důvodu zjednosměrnění ulice České mládeže využít objízdnou trasu, která je vedena po ulicích: Průmyslová – Heyerovského – Puškinova a Minkovická
-z důvodu stanovené objízdné trasy dojde také ke zjednosměrnění části ulice Puškinova, a to ve směru od Průmyslové zóny JIH do Minkovic.

V souvislosti s nutnou rekonstrukcí části komunikace v ulici České Mládeže a změnou dopravního režimu žádáme řidiče projíždějící tímto úsekem, aby respektovali pokyny policistů (ti budou v prvních dnech po dobu 24 hodin dohlížet na situaci v místech dopravních omezení), sledovali a respektovali i dopravní značení (zejména snížení rychlosti a zákazy parkování), a hlavně, byli trpěliví.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz