V květnu se opraví komunikace a chodník v Čechovicích

(Aktualizováno před )

Radní nechají aktualizovat projektovou dokumentaci k investiční akci „Komunikace a chodník v Čechovicích č.p. 18/71 zúžení komunikace“ formou výzvy jednomu zájemci, a to společnosti DS+GEO projekt, Olomouc, v souladu s cenovou nabídkou této společnosti.

V roce 2015 byla vypracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen PD) společností DS+GEO projekt, Olomouc s následným požádáním o územní rozhodnutí stavebního úřadu. Během územního řízení se proti investiční akci odvolala osoba dotčená výše uvedenou investiční akcí.

Podle mínění odvolávajícího se, není předmětná komunikace (část ulice Foerstrova, Čechovice) zlegalizovaná. Z toho důvodu bylo přerušeno územní řízení a to až do zjištění skutečnému stavu. Dle výsledků jednání, která proběhla v letošním roce, se jeví jako alternativní postup při povolování akce stáhnout žádost o územní rozhodnutí ze stavebního úřadu a následně požádat o společné územní rozhodnutí a stavební povolení odbor dopravy. K nové žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení je třeba aktualizovat a přepracovat zmíněnou projektovou dokumentaci.

Předpokládaný termín realizace je květen 2019.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz