V kraji mírně přibývá držitelů zbrojních průkazů a zbraní

Obecně platí, že úspěšným žadatelem se stane jen ten, kdo splňuje nejen podmínky dosažené věkové hranice, která je dána pro každou ze skupin zbrojního průkazu, ale také podmínky zdravotní způsobilosti, které po získání zbrojního průkazu musí prokazovat každých dalších 10let při jeho obnovování. Dalšími zákonnými podmínkami je bezúhonnost, která zajišťuje, aby zbrojní průkaz mohla získat jen ta osoba, která se v minulosti nedopustila závažné trestné činnosti s dalšími podmínkami, které jsou zakotveny v zákoně o střelných zbraních a střelivu. Žadatel musí splňovat také podmínky spolehlivosti, v nichž je zakotveno zejména to, že by se nemělo jednat o osobu, která v nadměrné míře požívá alkohol, drogy nebo se opakovaně dopouští závažnějších přestupků. Tuto část také upravuje ustanovení zákona o střelných zbraních a střelivu. Závěrečným kritériem je splnění teoretické a praktické části zkoušky, nad kterou dohlíží zkušební komisař a členové kontrolní skupiny oddělení dohledu a dozoru při Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.

Úlohou kontrolní skupiny oddělení dohledu a dozoru při Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, je dohled nad činností zkušebního komisaře, zejména pak na dodržování obsahové náplně zkoušky, způsobu jejího provedení a správnosti vyhodnocení.
Před teoretickou části zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o zbrojní průkaz je nutné nejprve ověřit totožnost a zdravotní způsobilost žadatele, zda mu zdravotní stav nebrání v řádném vykonání zkoušek. Žadatelé musí být seznámeni také s průběhem a způsobem vykonání teoretické části, seznámeni s tiskopisy, časovým limitem testu a závěry jeho celkového vyhodnocení.Pistole.jpg
Jakmile jsou splněny veškeré podmínky a dojde-li k úspěšnému ukončení teoretické části zkoušky odborné způsobilosti, přejde zkušební komisař spolu s kontrolní skupinou k praktické části zkoušek. V té se opět musí ověřit totožnost a zdravotní způsobilost žadatele, kteří prospěli u teoretické části zkoušky stupněm „prospěl“. Adepti jsou seznámeni s provozním řádem střelnice a se zásadami bezpečné manipulace se zbraní, povely a chováním na střelnici.
Při samotné praktické zkoušce musí předvést nejenom bezpečnou střelbu, manipulaci se zbraní, ale také reakce na různé způsoby závad, které se mohou při střelbě vyskytnout. Musí také znát základní části zbraně a případně prakticky předvést jejich rozebrání a složení.
Jakmile toto žadatelé o zbrojní průkaz splní, je jim komisařem předán doklad o odborné způsobilosti pro vydání zbrojního průkazu.

Policisté v průběhu zkoušek nezasahují do činnosti zkušebního komisaře.

Statistické údaje
V závěru roku 2014 skončila čtvrtá zbraňová amnestie, více se dozvíte na tomto odkazu, při níž mohly být mimo jiné zlegalizovány do té doby nelegálně držené zbraně kategorií A, B, C a D. To mělo velmi pravděpodobně za následek zvýšení počtu zbraní u držitelů zbrojního průkazu. Jen v Libereckém kraji tento počet vzrostl z necelých 27tisíc na přibližně 34,5tisíce.

V Libereckém kraji je nejvíce držitelů zbrojního průkazu skupin B (pro sportovní účely) a E (pro ochranu života, zdraví a majetku).
Celkově je k první polovině roku 2018 v Libereckém kraji 11365 držitelů zbrojního průkazu, z čehož je 10264 mužů a 1101 žen. Lze konstatovat, že počty držitelů zbrojního průkazu se v rámci kraje stále zvyšují. Není možné bezpodmínečně spojovat zvyšování počtu držitelů zbrojního průkazu s tragickou událostí z roku 2015, při které v Uherském Brodu přišlo o život devět lidí. Je však patrné, že od té doby se počty držitelů zbrojního průkazu stále zvyšují. Statistiky policistů z Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie v Liberci, zaznamenali nárůst o téměř pět set držitelů zbrojního průkazu.

Kontrolní činnost
V roce 2017 organizovali a kontrolovali policisté Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Libereckého kraje 42 zkoušek odborné způsobilosti, kterých se zúčastnilo na 538 žadatelů. Zkoušky úspěšně absolvovalo na 67% z nich.
Za první pololetí roku 2018 uspělo v 19 zkouškách odborné způsobilosti 181 žadatelů z celkového počtu 294 ke zkouškám přihlášených.

V současné době je v Libereckém kraji celkový počet legálně držených zbraní u majitelů zbrojního průkazu 31699 kusů.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

4 tipy jak připravit zahradu na léto

Když se počasí opravdu začíná oteplovat, vytáhněte gril, nafoukněte brouzdaliště a oprašte lehátko. I když vše, co prostě chceme udělat, je jen užít si sluníčko, opravdu stojí za to věnovat chvíli tomu, aby se vaše zahrada dostala do formy na letní měsíce.

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.