Search
Close this search box.

V kongresovém centru ALDIS proběhlo největší taktické cvičení složek IZS v kraji

Největší taktické cvičení v kraji prověřilo akceschopnost složek IZS při útoku na diskotéce v kongresovém centru ALDIS. Hasiči mimo jiné dekontaminovali několik osob po nálezu nebezpečné chemické látky. Taktické cvičení složek, které je v takovém rozměru u nás v kraji ojedinělé, náležitě prověřilo všechny zúčastněné složky IZS. Cílem bylo prověření postupů a vzájemné součinnosti u příležitosti hned několika závažných mimořádných událostí.

Policejní operační důstojník přijal v 10:00 hod. dopoledne hned několik oznámení o střelbě v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové. V tu chvíli se v objektu nacházelo zhruba 1600 osob na kulturní akci.

Na místo okamžitě vyrazilo několik policejních hlídek. Integrované operační středisko kontaktovalo i další základní složky integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje, tedy Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje a Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje. Povolána byla také Městská policie Hradec Králové. Tak začalo dnešní taktické cvičení „ALDIS 2018“.

Policisté, kteří dorazili na místo první, začali okamžitě propátrávat objekt kongresového centra, s cílem ochránit zde přítomné osoby, a to co nejrychlejší eliminací útočníka. Policistům se podařilo za pár minut od oznámení dopadnout ozbrojeného útočníka. Za nedlouho byl však nalezen druhý podezřelý muž, který u objektu manipuloval s nebezpečnou chemickou látkou. Po jeho eliminaci byli na místo povoláni hasiči se speciální technikou, která se využívá při zásahu na místě s nebezpečnými chemickými látkami.

Na místě události zasahovalo hned pět jednotek požární ochrany. Se složkami IZS zde spolupracovali nejen profesionální hasiči z centrální hradecké stanice a ze stanice Hradec Králové – Pražská, ale také dobrovolné jednotky z Třebše, Plácků a Malšovy Lhoty.

Hasiči prováděli na místě evakuaci a třídění zraněných osob. Důležitou roli sehrály jednotky požární ochrany právě po nálezu nebezpečné chemické látky u jednoho z pachatelů. Na místo byl ze speciální zásahové techniky povolán měřící vůz a protiplynový kontejner. Hasiči v protichemických oblecích neznámou látku zajistili, ale existovalo reálné nebezpečí, že zasahující policisté mohli být kontaminováni. Z toho důvodu postavila jednotka na hranici nebezpečné zóny dekontaminační sprchu a postarala se o kompletní dekontaminaci osob a technických prostředků. Dekontaminovanou techniku včetně samotné nebezpečné chemické látky by v reálných podmínkách převezli hasiči za doprovodu policistů do laboratoře Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v Kamenné u Příbrami.

Vzhledem k tomu, že se na místě vyskytovalo mnoho lidí, byla s ohledem na dění uvnitř objektu zřejmá sílící panika a stres. Z toho důvodu byli na místo povoláni interventi Policie ČR. Ti poskytli nezbytnou psychosociální pomoc evakuovaným.

Zdravotničtí záchranáři se zaměřili nejprve na třídění velkého počtu postižených. Zároveň byl procvičen hromadný odsun zraněných do zdravotnických zařízení v KHK i mimo něj. Ihned, jakmile byl prostor uznán bezpečným, vstoupily do kongresového centra třídící skupiny. Jejich prvořadým úkolem bylo stanovit závažnost poranění jednotlivých osob a priority a pořadí jejich ošetřování. Jednotlivé pacienty poté hasiči transportovali na stanoviště neodkladné přednemocniční péče, kde se jich ujali lékaři a záchranáři. Mezitím se na místo události postupně dostavily povolané zálohy včetně členů týmu psychosociální intervenční služby ZZS KHK, jehož členové se postarali především o lehce zraněné a psychicky zasažené pacienty. Celkem na místě zdravotníci ošetřili a do nemocnic převezli devatenáct lehce a pětadvacet těžce zraněných osob. Šest lidí střelbu nepřežilo a zemřelo na místě.

Před zahájením „útoku“ besedovali zástupci složek IZS s přítomnými studenty z hradeckých škol na téma chování v krizových situacích. I jim patří poděkování za účast na taktickém cvičení.

Taktického cvičení se kromě zástupců všech složek integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje a dalších hostů zúčastnil také hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, pod něhož oblast krajského IZS spadá. „Žijeme ve světě, kde se dříve nemyslitelné stalo denní realitou. Věřím, že situace podobná té z dnešního cvičení v našem kraji nikdy nenastane, ale je nezbytné, abychom byli na takovou eventualitu připraveni. Cvičení znovu potvrdilo, že složky Integrovaného záchranného systému fungují na vysoce profesionální úrovni, ale především, že jsou schopné spolu efektivně komunikovat a koordinovat svou činnost. Chci poděkovat všem, kdo se cvičení účastnili ať už v řadách zasahujících složek či jako figuranti,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient