V jihlavském Domě Gustava Mahlera proběhne výstava pojmenovaná Motýlí čas

Krátkého putování světem výtvarného umění od figurace k abstrakci mapuje ve třech tematických okruzích výstava v jihlavském Domě Gustava Mahlera pojmenovaná Motýlí čas. První téma Svět touhy a krásy představuje Krátkého coby autora pohrávajícího si se symboly a surrealistickými výjevy a zaměřuje se především na osmdesátá léta. Devátou dekádu dvacátého století představuje část Meditativní zobrazivost, v níž do snových scén vstupuje mytologie i více abstrakce, ale zároveň i smutku způsobeného smrtí autorovy manželky Marty. Třetí část Pocta elementům je pak především hrou abstraktních tvarů a linií, kterou spojuje čirost, výtvarná razance, významová jednoznačnost a odkaz k duchovním kořenům evropské kultury. Všechny okruhy propojuje Krátkého charakteristický rukopis. Precizně zpracované motivy se linou napříč celou tvorbou a přes jasně patrnou inovaci malířova přístupu se nikdy nevytratí tolik příznačný symbolismus, hloubka a přemýšlivost.

Dílo telčského malíře a grafika Bohumila Krátkého provází především mistrovské propojení výtvarné lyričnosti s působivým a zároveň lehkým, až křehkým surrealismem. Jeho grafické listy jsou k nalezení ve fondech Národní galerie v Praze, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Horácké galerie a dalších sbírkách. Velkého uznání se Krátkému dostalo za hojný zástup exlibris, tedy graficky zpracovaných označení majitele knihy. Jedním z ocenění byla i cena města Telče z roku 1998 za celoživotní dílo. Do Telče přesídlil Krátký za svojí ženou Martou po studiích na Akademii výtvarných umění v Praze a L´École des Beaux Arts v Paříži v roce 1948 a usilovně zde pracoval až do své smrti v roce 2005. Město Telč i krajina Vysočiny se staly důležitým inspiračním zdrojem jeho tvorby.

Výstavu Motýlí čas sestavila teoretička umění a estetička PhDr. Helena Jarošová, Ph.D. ve spolupráci s kurátorkou a galeristkou Miloslavou Kumbárovou za laskavého svolení paní Aleny Moravcové, dcery Bohumila Krátkého. Výstava bude zahájena 27. listopadu 2018 v 17 hodin za hudebního doprovodu Terezy Pospíšilové, Lucie Hedejové a Hany Doležalové ze Základní umělecké školy Jihlava. Výstava potrvá do 19. 1. 2019. V rámci výstavy se v průběhu ledna 2019 uskuteční přednáška restaurátorky Ing. Marie Benešové ze Státního okresního archivu Jihlava – Moravského zemského archivu v Brně zaměřená na restaurování uměleckých děl na papíře. Souběžně s výstavou v Domě Gustava Mahlera bude od 29. listopadu v jihlavské M & K galerii představena i Krátkého méně známá tvorba.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient