V Horních Pasekách dokončili rekonstrukci úpravny vody

(Aktualizováno před )

Investiční akce, která byla původně vysoutěžena za 2,5 miliónu korun (včetně DPH), se nakonec prodražila o půl miliónu korun. Cenu výrazně zvýšila potřeba odstranění masivního betonového pláště kolem dvou podzemních ocelových nádrží. Projektová dokumentace s betonovým opláštěním přitom vůbec nepočítala. Na beton se přišlo až při odstraňování starých nádrží.

Jak je toto možné? Vysvětlení je poměrně jednoduché. Úpravnu vody v Horních Pasekách stavěla armáda v 70. letech minulého století. Celé území bylo v té době tabu. Po obsazení Horních Pasek sovětskými vojsky v roce 1968 byl vznikající vojenský objekt pro naše úřady nepřístupný. Při přípravě rekonstrukce tak neměl projektant k dispozici prakticky žádné podklady.

Projekt řešil jak úpravy stávajícího technologického zařízení, tak i modernizaci samotného objektu úpravny. Vyměněny byly dvě stávající ocelové nádrže o objemu 2 x 25 m³ za nádrže polypropylenové o stejném objemu. Kompletně nová je také elektroinstalace a zřízena byla mj. nová čerpací stanice, čímž se má docílit vyšší kvality pitné vody a její plynulejší dodávka spotřebiteli.

Po dokončení rekonstrukce úpravny vody provedla Krajská hygienická stanice, pracoviště Cheb, laboratorní rozbor kontrolních vzorků pitné vody, odebraných přímo u spotřebitele. Dle sdělení odpovědné pracovnice a zaslaných výsledků voda vyhovuje všem předepsaným parametrům a je ve velmi dobré kvalitě.

Z úpravny je pitná voda dodávána do 22 bytů v majetku města, sedmi rodinných domů a do objektu na zpracování dřeva.

Obec Horní Paseky leží u státní hranice s Německem, v blízkosti lázeňského města Bad Brambach. V současné době zde žije 80 obyvatel.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz