V Havlíčkově Brodě oceňovali práci neprofesionálních knihovníků

Pod taktovkou Krajské knihovny Vysočiny se ve středu 21. listopadu oceňovaly v Havlíčkově Brodě už po sedmnácté neprofesionální knihovny na Vysočině. „Malá knihovnická slavnost je každoročně poděkováním za záslužnou práci knihovníků, kteří svůj volný čas věnují dětem i dospělým a podporují jejich lásku ke knihám. Knihovny už dávno nejsou jen místem pro půjčování publikací, ale v mnoha zejména malých obcích jsou hybatelem dětí i kulturním a společenským centrem,“ vyslovila na knihovnické slavnosti uznání Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Podle údajů Krajské knihovny Vysočiny působí v Kraji Vysočina v současné době přes 500 neprofesionálních knihoven. „Dnes oceňujeme knihovny, které mohou být příkladem pro ostatní. Za vším je však třeba hledat obětavé knihovnice a knihovníky, kteří svoji aktivitou, nadšením a pracovitostí posilují význam knihovny ve své obci. Nemalou zásluhu na tom mají i zřizovatelé knihoven, bez jejichž podpory finanční i materiální by se knihovny nemohly rozvíjet,“ řekla ředitelka Krajské knihovny Vysočiny Jitka Hladíková.

Z každého okresu si dnes jedna knihovna odnesla titul Knihovna Vysočiny roku 2018 a jedna knihovna ocenění II. stupně. Toto ocenění je každoročně udělováno knihovnám, které už titul Knihovna Vysočiny mají, ale ve své činnosti se stále rozvíjejí a přicházejí s novými nápady i službami. Kromě toho se letos opět oceňovala knihovna s nejlepší webovou stránkou a tentokrát uspěla Místní knihovna Bohuslavice pod vedením knihovnice Věry Motyčkové.

Titul Knihovna Vysočiny 2018 získaly knihovny:

Místní knihovna Sobíňov – knihovník Jan Průcha (okres Havlíčkův Brod)
Místní knihovna Velký Beranov – knihovnice Věra Tomková (okres Jihlava)
Místní knihovna Mnich – knihovnice Jiřina Kabešová (okres Pelhřimov)
Obecní knihovna Nové Syrovice – knihovnice Ivana Vodáková (okres Třebíč)
Městská knihovna Svratka – knihovnice Marie Poláková (okres Žďár nad Sázavou)

Titul Knihovna Vysočiny 2018 – ocenění II. stupně (knihovny, které už jednou na malé knihovnické slavnosti uspěly, od té doby však zaznamenaly ve své činnosti další pokrok):
Místní knihovna Okrouhlička – knihovnice Zdeňka Vápeníková (okres Havlíčkův Brod)
Místní knihovna Zhoř – knihovnice Věra Baarová (okres Jihlava)
Obecní knihovna Horní Ves – knihovnice Jitka Kapounová (okres Pelhřimov)
Obecní knihovna Rudíkov – knihovnice Petra Robotková (okres Třebíč)
Obecní knihovna Zubří – knihovnice Věra Buchtová (okres Žďár nad Sázavou)

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient