V Dubnici kontrolovali policisté účastníky mysliveckého honu

Policisté českolipského pracoviště odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Libereckého kraje v sobotu ráno zkontrolovali v Dubnici na Strážsku účastníky mysliveckého honu.

Konkrétně se zaměřili na to, zda namátkově vybraní členové mysliveckých spolků ze Sedliště, Dubnice a Brniště mají u sebe platný zbrojní průkaz a průkaz zbraně. Zároveň je zajímalo, zda kontrolovaná zbraň odpovídá zápisu v průkazu zbraně a je opatřená platnou zkušební značkou.

Prověřovaní členové mysliveckých spolků se také podrobili dechové zkoušce. V ní všichni obstáli s výsledkem nula promile. Jediným drobným nedostatkem, který policisté při dnešní kontrole odhalili, byl předložený zastaralý průkaz zbraně, ve kterém nebyla uvedena kategorie zbraně. Tento průkaz si kontrolovaný myslivec bude moci vyměnit bez jakékoliv sankce.

Policisté odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Libereckého kraje budou v obdobných kontrolách pokračovat v celém Libereckém kraji až do konce lovecké sezóny.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient