V Brně unikl čpavek. Havárie byla součástí hasičského výcviku

(Aktualizováno před )

Tento týden se na brněnské stanici v Líšni uskutečnil součinnostní výcvik jednotek Územního odboru Brno-město, simulující záchranu osoby při úniku nebezpečné chemické látky do ovzduší.

Námětem výcviku byla záchrana osoby, která je zavalena částí technologie ve strojovně chlazení. Vlivem havárie došlo k poškození potrubí s následným únikem amoniaku. Tématem výcviku nebylo zamezení úniku nebezpečné látky z poškozeného potrubí.

Cílem výcviku bylo, mimo jiné, procvičit oblékání a svlékání ochranných protichemických obleků, pohyb zasahujících hasičů v ochranných protichemických oblecích a činnosti vedoucí k vyproštění osoby v nebezpečné zóně. Dále se cvičila dekontaminace zachráněné osoby i zasahujících.

Čtyři hasiči v ochranných protichemických oděvech průzkumem nalezli zavalenou osobu, kterou však nebyli schopni bez dalších technických prostředků vyprostit. Zažádali si proto o vysokotlaké zvedací vaky a další technické prostředky. Po vyproštění osoby odnesla skupina zraněného na dekontaminační stanoviště a následně byl předán do péče ZZS.

Stavbu a obsluhu dekontaminačního stanoviště procvičovali příslušníci hasičské stanice Líšeň, která má předurčenost na zásahy při úniku nebezpečných chemických látek a je opěrným bodem pro Jihomoravský kraj pro tento typ událostí.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz