Search
Close this search box.

V Březovicích byla kompletně zrestaurována socha Bolestný Kristus

V pátek 24. srpna 2018 byla předána kompletně zrestaurovaná socha Bolestného Krista vč. osazení pískovcové balustrády ve východní části obce Březovice u rozcestí cest vedoucí na Jeřice a Boháňku.

Před samotným očištěním od nánosů prachu, zelených řas, mechů, lišejníků a tmavých povlaků byla nejprve předzpevněna degradovaná místa, aby při čištění regulovanou tlakovou vodou nedocházelo k úbytku hmoty. K odstranění bionapadení bylo použito vhodných biocidních prostředků, poté nevhodné a dožívající doplňky byly opatrně mechanicky odstraněny. Poškozené a chybějící modelace byly doplněny umělým kamenem, který svojí strukturou a barevností odpovídal původnímu materiálu. Následně byla provedena lokální barevná retuš na doplněných partiích díla. Závěrem bylo dílo opatřeno biocidním a hydrofobním postřikem.

Součástí obnovy bylo i vytvoření nové pískovcového balustrády/ohrazení kolem památky, která v minulosti byla součásti sochy, jak dokládá dobová fotografie. Proto bylo rozhodnuto ještě před celkovým restaurováním pro výrobu nové balustrády/ohrazení, která by vycházela z původního konceptu i tektonického řešení. Kolem sochy byl nejprve upraven terén, aby následně mohl být vybetonován nový základ pro pískovcovou ohrádku. Během vyzrání betonu pan Schorný ve své dílně ručně vytesával obratové rohové sloupky, trnože, pole a madla, poté následoval transfer jednotlivých kusů na místo. Jednotlivé kusy jsou k sobě zčepovány. Restaurování provedl pan MgA. Lukáš Schorný, DiS. z Hradce Králové za vysoutěženou částku 249.193 Kč. Realizace byla z velké části financována z dotačního programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, který vypisuje Ministerstvo zemědělství.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient