V Boskovicích uspořádali seminář na téma Jak zvýšit zájem u dětí o technické vědy a učební obory

Senátorka Jaromíra Vítková uspořádala pod Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice seminář na téma Jak zvýšit zájem u dětí a mládeže o technické vědy a učební obory, který se konal v Praze ve středu 3. října 2018.

V úvodu senátorka přivítala všechny přítomné a uvedla důvody, proč tento seminář organizovala. Hlavním motivem byly zejména zkušenosti a dlouhodobé působení, spolupráce a setkávání senátorky se školami na všech stupních, s neziskovými organizacemi a podnikateli.

Jak probíhá technická výuka v mateřských a základních školách s podporou firem a vysokých škol nám představili zástupci Střediska technického vzdělávání pro Jihomoravský kraj při Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy – Jiří Michele a Miloš Filip. Následovalo vystoupení pana ředitele Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT Petra Bannerta, který zmínil velkou důležitost podporu zaměstnavatelů ve vzdělávacím systému a klíčovým faktorem demografický vývoj, který se projevuje nejen v technických oborech, ale i dalších profesích. Dále vystoupil ústřední školní inspektor ČŠI Tomáš Zatloukal, který závěrem řekl, že učitel se musí snažit vytvářet příznivé prostředí pro vzdělávání každého žáka. Tím je kladen velký důraz na lidský faktor. Vedoucí odboru školství JMK Hana Poláková představila aktivity Jihomoravského kraje v „technickém vzdělávání“. Zároveň pozvala všechny přítomné na novinku „Festival vzdělávání – veletrh středních škol“, kde Jihomoravský kraj klade důraz na prezentaci samotných oborů vzdělávání a první ročník proběhne v listopadu.

Předseda MAS Boskovicko PLUS Zdeněk Peša prezentoval krátkým filmem projekt navazující na technické vzdělávání v mateřských školách s názvem „Malý technik“, který měl za cíl pomocí stavebnice Merkur dodávaných do škol posílit nejen technické myšlení, ale i manuální zručnost a prostorovou představivost.

Místostarostka města Boskovice Dagmar Hamalová představila technické vzdělávání v Boskovických školách, nově vznikající Centrum polytechnické výchovy a zajímavé projekty například i středních škol. Učitelka MŠ Boskovice Ivana Havelková nám představila, co a jak konkrétně s dětmi v rámci technické výuky zvládli v rámci projektu Technické školy i nad rámec v rámci svých zkušeností a zapálení ukázat dětem praktické dovednosti, které využijí v budoucím životě.

„Základní myšlenkou technického vzdělávání a tedy i tématem celého semináře je dětem, žákům, studentů a jejich rodičům představit tyto obory, tak aby se nejen zvýšil zájem o tyto obory, ale aby se zvýšila i manuální zručnost pro každodenní život. Jsem ráda, že jsme se mohli na půdě Senátu potkat z různých sfér a propojit tuto problematiku od samotných aktérů až po instituce zajišťující chod vzdělávací soustavy,“ zakončila Vítková.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.