V Benešově proběhl 3.ročník Dne prevence závislostí aneb (Ne) Uvízni v síti

(Aktualizováno před )

Dne 27. června 2018 se konal 3. ročník Dne prevence závislostí – (Ne) Uvízni v síti. Jedná se již o tradiční akci, která má u dětí a veřejnosti velký úspěch. Na akci se přišel podívat i místostarosta Benešova Jiří Švadlena a rovněž vedoucí oddělení prevence kriminality ze Středočeského kraje Milan Fára.
Letošní ročník byl zaměřený na nelátkové závislosti. Zkrátka na virtuální realitu v našich životech a smysluplné trávení volného času v realitě. Což je v současnosti největším problémem dětí a mladistvých. Jedná se o akci preventivního charakteru, kdy si děti zábavnou a kreativní formou sami vyzkoušely, co je správné, co je špatné, jak to dělat dobře, kolik času vhodně trávit ve virtuálním světě a jak zejména trávit volný čas jinak a smysluplně.

Celou akci pořádalo město Benešov – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví společně s Magdalénou o.p.s., jako projekt v rámci Programu protidrogové prevence města Benešov na rok 2018. O zábavný a kreativní program se kromě pořádajících subjektů postarali i Městská policie Benešov, Policie ČR a Dům dětí a mládeže Benešov.

Dopolední program celodenní akce byl věnován zejména školám, kdy převážnou většinu tvořili žáci 2. stupně základních škol. Děti byly z celé akce velmi nadšené a aktivně plnily různé kreativní úkoly, které měli pro ně výše uvedení aktéři, připravené. Děti se zde nejen pobavily a strávily příjemně část dopoledne, ale zejména se zábavnou formou dozvěděly mnoho užitečných a zajímavých informací, které dále zúročí ve svém životě. A to bylo právě smyslem této akce. Pobavit se a odnést si užitečné informace. Za splnění 4 úkolů si děti odnesly i malé dárky, které využijí ve škole či o prázdninách. Kromě stánků, kde děti plnily úkoly, zde byly i další odpočinkové stánky, kde si mohli např. zahrát tzv. minifotbálek, vyzkoušet street dance či break dance, taekwondo, nebo si v relaxačním stanu namalovat třeba mandalu.

Vzhledem k úspěchu akce město počítá s dalším ročníkem.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz