V Aši se podařilo obnovit zeleň v sadech Míru

Další letošní investiční akce, kterou je revitalizace dřevin v sadech Míru, se chýlí do svého závěru. V současné době zbývá pokácet posledních osm z 82 stromů, na které bylo na základě dendrologického průzkumu vydáno příslušné povolení, a dokončena je už výsadba 78 stromů nových. Termínem předání díla je 12. prosinec 2018.

Před zásahem dřevorubců v tomto pětihektarovém parku rostlo celkem 546 stromů, po výsadbě nových stromů je tedy jejich počet obdobný. Park tak nedojde k újmě v četnosti zeleně a kácením se nezmenší ani jeho rozloha. V sadech se bude pracovat i v příštím roce, kdy se tu po celé ploše parku vysadí 140 keřů.

Výběrové řízení zhotovitele vyhrála společnost AŠSKÉ LESY s cenou 1,98 miliónu korun. Město na výsadbu nových a ošetření stávajících stromů obdrželo evropskou dotaci ve výši 891 tisíc korun.

Nově vysazeno bylo osm druhů stromů: javor klen, jasan ztepilý, jilm horský, bříza, jeřáb ptačí, buk lesní, lípa srdčitá a habr obecný.

V seznamu keřů je celkem šest druhů: bez černý, hloh obecný, trnka obecná, svída krvavá, kalina obecná a ptačí zob.

Kromě výsadby je prováděno také ošetření stávající zeleně. Zdravotní a výchovný řez se provedl u 201 stromu. Frézováním bylo z parku odstraněno 119 nových a starších pařezů.

Sady Míru jsou centrálním parkem s amfiteátrem, kavárnou a dvěma dětskými hřišti. Do sadů v letních měsících dochází množství návštěvníků, konají se zde kulturní akce, celoročně je využíván také jako zkratka z centra Aše na vlakové nádraží.

Park se rozkládá mezi Masarykovým náměstím a ulicemi Gustava Geipela, Okružní a Příkrou.

Do zeleně se v sadech Míru zasahovalo naposledy v roce 2012, kdy se rekonstruoval amfiteátr s hledištěm a stavěly se chodníky, pěšiny a odpočinková místa.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient