Už 10 let je ,,JINÁ“

(Aktualizováno před )

Trochu schovaná a trochu jiná. To je kavárna a vegetariánská restaurace Jiná káva v Berouně. Na první a možná ani na druhý pohled to není vidno, ale jde o víc než o ,,gastronomii“. Kavárna otevírá dveře na pracovní trh lidem s duševním onemocněním. Rok 2018 je už desátým rokem fungování podniku, který v Berouně nemá obdoby.

Posláním Jiné kávy je poskytovat lidem s duševním onemocněním bezpečný a podnětný prostor k udržení, prohloubení či získávání sociálních a pracovních dovedností. Cílem terapie je zlepšit komunikační dovednosti, pracovní návyky a posílení orientace klienta v jeho právech a povinnostech vůči zaměstnavateli.

Klienti postupují po různých etapách náročnosti práce, kde si při cestě učení gastronomických dovedností otužují či oživují své sociální a emociální vnímání společnosti. Po terapii v Jiné kávě je tady klientova cesta na otevřený trh práce schůdnější a dostupnější. Od roku 2008 absolvovalo pracovní terapii celkem 75 klientů.

Za nápadem projektu Jiné kávy stojí nezisková organizace Lomikámen, z.ú. Díky podpoře města Berouna a dalších sponzorů ze středočeského kraje se realizace povedla a dnes má již dekádu fungování za sebou, nejenom, jako terap. dílna, ale i jako hostitel významných kulturních akcí.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se zapojili do podpory výjimečného místa schovaného v prostorách bývalých kasáren. Veliké poděkování patří městu Beroun za podporu soc. a kulturních aktivit, zakladatelům, zaměstnancům, zákazníkům, sponzorům a především klientům, kteří mají odhodlání zdolávat těžkosti spojené s duševním onemocněním.

Desáté výročí založení budeme slavit na tradičním festivalu Jiná káva pod širým nebem v pátek 8. června od 16:00. Na pódiu se objeví STO ZVÍŘAT, Milan Kroka – Live band, Oswald Schneider a místní kapely Ties a Overtones. Přijďte na dobroty z naší kuchyně a samozřejmě na ,,jinou kávu“!
www.jinakava.cz; www.lomikamen.cz

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz